Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on tuottanut ja julkaissut kaksi uutta videosarjaa, joissa esitellään vinkkejä turvalliseen veneilyyn.

Turvallinen satama -videokurssilla opastetaan pienvenesatamien turvallisuuteen ja veneen turvavarusteiden käyttöön. Safe Approach -videosarjassa näytetään, kuinka pienvenesatamia lähestytään turvallisesti veneellä Suomessa ja Virossa.

Turvallinen satama -videokurssi tuo ajankohtaisen turvallisuustiedon helposti saataville

Turvallinen satama -videokurssi on suunnattu pienvenesatamien pitäjille ja veneilijöille. Kurssilla käsitellään pienvenesataman turvallisuutta aina suunnittelusta sataman operatiiviseen toimintaan sekä opastetaan turvalliseen veneilyyn. Videoilla asiantuntijoina toimivat hankkeen omat kokeneet veneilykouluttajat sekä ulkopuoliset yhteistyökumppanit. Videot ovat lyhyitä infopaketteja, kestoltaan ne ovat vajaasta kahdesta minuutista reiluun seitsemään minuuttiin.

Youtube-kanavasta löytyvien koulutusvideoiden toivotaan leviävän mahdollisimman laajalle ja tavoittavan uusia, nuorempiakin veneilijöitä.
– Videoille oli selkeä tarve, ja niiden tuottaminen liittyy tehtäväämme satamaturvallisuuden kehittäjänä, kertoo projektipäällikkö Tomi Oravasaari Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Turvallinen satama -sarjan 18 ensimmäistä videota on nyt julkaistu Xamkin Youtube-kanavalla.

Videot löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXswRRyb1mzrIVsmZttK7gm3lmW2XQI2y

Safe Approach -videosarja opastaa turvallisesti satamaan

Safe Approach -videosarjassa näytetään, kuinka 30MILES-hankkeeseen kuuluvia itäisen Suomenlahden satamia lähestytään turvallisesti veneellä. Reitin eteneminen näytetään veneestä ja samalla myös merikarttapohjalla.

Sarjan ensimmäinen 9 videon kokonaisuus on julkaistu Youtubeen. Kesän aikana sarja täydentyy vielä muutamilla videoilla.

Lähestymisvideot on suunnattu auttamaan veneilijöitä tutustumaan etukäteen sataman lähestymisessä käytettävään reittiin. Videoiden avulla on mahdollista hahmottaa, miltä merikarttaan merkitty reitti ja kohdesatama näyttävät luonnossa.

Lähestymisvideoiden tueksi on lisäksi julkaistu mallireitit veneilyyn 30MILES-satamien välillä Suomessa ja Virossa. Mallireitit ovat reittipisteinä, jotka on mahdollista ladata maksutta omaan navigointiohjelmistoon reittisuunnittelun pohjaksi. Jokaiseen lähestymisvideon kuvauksessa on lista reiteistä ja linkki lataussivulle.

Videot ja mallireitit on suunnattu auttamaan veneilijöitä veneilyreitin suunnittelussa ja navigoinnissa, vaikkakin veneen päällikkö vastaa reitin turvallisuudesta ja asianmukaisesta navigoinnista.

Suomen 30MILES-satamien lähestymisvideot on nyt tehty Haminan, Klamilan, Loviisan ja Porvoonsatamista. Viron 30MILES-satamien lähestymisvideoiden satamat ovat Eisma, Kelnase, Lennusadam, Leppneeme ja Narva.

Videot löytyvät osoitteesta:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXswRRyb1mzrsaR_bgex2uZkN48RKxjd0

 

Videot ja mallireitit on toteuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk osana 30MILES-hanketta.

30MILES-hankkeen rahoittajana on Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelma, Varsinais-Suomen liitto ja osittain myös hankkeen toteuttavat organisaatiot Suomesta ja Virosta. Hanketta hallinnoi Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka.

 

Lisätietoja:

Tomi Oravasaari
Projektipäällikkö / Project manager
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) / South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
GSM: +358 44 702 8289

Videokurssi, lähestymisvideot, reitit: www.30miles.info

30MILES-hanke: http://www.merikotka.fi/projects/current-projects/30miles/