Kaakkois-Suomen alueen väestö ikääntyy nopeasti, mikä tekee maakunnista kiinnostavan testi- ja tutkimusympäristön uusille yrityksille ja innovaatioille. Xamkin Pienyrityskeskus lähtee testaamaan, kehittämään ja tutkimaan uusia innovaatioita Tallinnan Tehnopolin koordinoimassa EU Horizon 2020 -tutkimusohjelman IN-4-AHA-hankkeessa.

EU Horizon -tutkimusohjelman rahoitukset ovat olleet harvinaisia alueella. Nyt käynnistyvä IN-4-AHA on yksikön ensimmäinen EU Horizon -ohjelmasta rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke.

”Ikääntyminen on nyt ja tulevaisuudessa yksi merkittävä haaste koko EU:n alueella. Samalla se on myös merkittävä uusi yrittäjyyden ja skaalautuvien liiketoimintamallien luomisen mahdollisuus – eli minkälaisia uusia yrityksiä ja innovaatioita tarvitaan, jotta kaikille saadaan taattua hyvät edellytykset arvokkaaseen, terveeseen ikääntymiseen sekä mahdollisuuksia asua pitkään ja terveenä kotona”, Xamk Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen kuvaa hankkeen tavoitteita.

Skaalautuvia ideoita ja innovaatioita testataan ja sparrataan eteenpäin Xamkin kehittämisympäristöissä. Xamkin toimijoiden lisäksi mukana suomalaisessa yhteistyöverkostossa on Aalto-yliopiston yrityskiihdyttämö Aalto Startup Center, jonka juuret ovat PYKin vuonna 1997 Helsinkiin perustamassa yrityshautomossa.

”On tärkeää löytää julkisen terveydenhuollon ja terveyden ylläpidon rinnalle myös uudenlaisia yksityisiä, kansainväliseen kasvuun kykeneviä yrityksiä. Nyt käynnistyvässä tutkimuksessa ensisijaisena tavoitteena onkin tukea uutta yritystoimintaa ja luoda skaalautuvia ikääntymisen teemaan liittyviä uusia yrityksiä Kaakkois-Suomen alueelta ja koko Suomesta EU-markkinoille”, kommentoi Xamkin Pienyrityskeskuksen projektipäällikkö Kaija Villman.

Vankkojen kehittäjäorganisaatioiden hanke

Hankkeessa on mukana seitsemän Euroopan maata ja niistä on valittu tahoja, jotka ovat vetäneet aiemminkin innovatiivisia kehittämistoimia. Näillä on kokemusta tutkimuksesta, innovaatioista sekä kansallisen ja eurooppalaisen tason toimintasuositusten laatimisesta. Lisäksi niillä on käytettävissään innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvää osaamista, teknologista osaamista ja viestintäresursseja.

Hanketta vetää Virossa Tallinnan tiedepuisto Tehnopol ja mukana ovat myös Civitta Eesti AS, Poliitikauuringute Keskus Praxis sekä Proud Engineers Ltd, Ruotsista mukana on EIT Health Scandinavia, Espanjasta Galician maakunnan Connected Health Cluster, Portugalista Porton yliopisto. Lisäksi Belgiasta käsin toimiva kansalaisjärjestö European Regional and Local Health Authorities ASBL, joka yhdistää kymmenen eurooppalaisen alueen terveysalan julkiset organisaatiot.

”Xamkin vahvinta osaamista hankkeessa on uuden yrittäjyyden, innovaatio- ja tuotekehityksen osaaminen, jota tuottaa ja tutkii Pienyrityskeskus. Xamkilla on vuosittain menossa lähes 250 hanketta, joissa etsitään, testataan ja kehitetään uusia tuotteita ja palveluita sekä tutkitaan, minkälaisia tuotteita tarvitaan lähitulevaisuudessa. Xamkin laboratorioissa oleva tapa kehittää hyvinvointipalveluja sairauksia ennaltaehkäisevästi on kiinnostava hankkeen toimijoiden vinkkelistä”, projektipäällikkö Kaija Villman arvioi.

Lisätiedot: yksikön johtaja Anne Gustafsson-Pesonen sähköposti anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi, puh. 040 834 4217 tai projektipäällikkö Kaija Villman, sähköposti: kaija.villman@xamk.fi, puh. 040 176 4667.