Opiskelijoita istuu pöydän ääressä keskustelemassa keskenään.

Laatupolitiikka ja laatukulttuuri

Xamkin opiskelijat ja henkilöstö ovat yhteisönä sitoutuneet laatutyöhön.

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen vastaa oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. Tässä yhdessä kehittämisen ilmapiirissä syntyy laatukulttuurimme.

Kehittämisen tavoitteena on toiminnan laadun jatkuva parantaminen ja vahvuuksien ylläpitäminen ja hyödyntäminen. Laatutyössä noudatetaan avoimuutta, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta.

Laatupolitiikka kuvaa laadunhallintamme yleiset periaatteet:  

  • Xamkissa arvostetaan laatua. Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus perustuvat laatujärjestelmän systemaattisesti tuottamaan tietoon.
  • Laadukas toiminta varmistaa Xamkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja on tärkeä kilpailutekijä.
  • Laadun tavoitteet, ylläpito ja parantaminen perustuvat Xamkin strategiaan ja integroituvat ammattikorkeakoulun ja sen eri yksiköiden toimintaan.
  • Toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen valitaan tehokkaita ja taloudellisia toimintamalleja ja menettelyjä, jotka motivoivat henkilöstöä ja opiskelijoita laadun parantamiseen.
  • Laatutyössä noudatetaan avoimuutta, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta.
  • Laatujärjestelmä ja sen tuottama tieto dokumentoidaan henkilöstö- ja opiskelijaintroihin ja www-sivuille käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstö- ja opiskelijaintrat ja www-sivut ovat myös englanniksi.
  • Laatujärjestelmän tuottamasta tiedosta viestitään aktiivisesti.

Laatusloganimme on

Laadukas menestyy! – All For the Quality!

Haluatko tietää Xamkin laadusta ja arvioinnista?