Paranna organisaatiosi toimintaa tietojohtamisen ja data-analytiikan avulla.

Tietojohtaminen ja data-analytiikka parantavat organisaation toimintaa. Tietojohtamisen ja data-analytiikan osaajana ymmärrät tietojohtamisen kokonaisuuden ja osaat soveltaa datan käyttöä johtamisen työkaluna. Osaat analysoida dataa ja kehittää omaa organisaatiotasi sen avulla. Hallitset datatuotannon käytännön keinot lisäarvon tuottamisessa.

Tietojohtamisen ja data-analytiikan opinnoissa hyödynnetään uusinta verkkopedagogiikkaa: Voit opiskella oman aikataulusi mukaan verkossa ja oppimiskokemustasi parannetaan koko opintojen keston ajan oppimisanalytiikan avulla.

Opiskelet verkossa etäopintoina oman aikataulusi mukaan. Tutustut opetusmateriaaleihin, suoritat tehtäviä ja osallistut keskusteluihin erilaisilla alustoilla. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Suoritat opinnot avoimen AMK:n opiskelijana.

Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutus on tarkoitettu kaikille työikäisille koulutustaustasta riippumatta. Tarvitset tietokoneen (MS Windows) ja sen peruskäyttötaidot.

Koulutus sopii sinulle, jos

  • olet kiinnostunut tietojohtamisesta ja data-analytiikasta
  • etsit uutta tietoa ja uusia uranäkymiä
  • haluat päivittää osaamistasi ja hankkia lisäpätevyyttä
  • haluat hyödyntää tietoa liiketoimintasi kehittämisessä.

Opinnot järjestetään kolmen korkeakoulun yhteistyönä. Suoritat opinnot 5 opintopisteen opintojaksoina Karelia-ammattikorkeakouluun, Lapin ammattikorkeakouluun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun (Xamk).

Osaajakoulutukseen sisältyvät opintojaksot ja toteuttaja-ammattikorkeakoulut

Opettaja opettaa kahta naista tietokoneen ääressä.

kaakkois-suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin opinnot

Tiedolla johtamisen data-analytiikkaa, 5 op: toteutusaika 1.11.2023-9.2.2024, lisätiedot ja ilmoittautuminen täällä
Työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin, 5 op: toteutusaika 12.2.2024-12.4.2024, lisätiedot ja ilmoittautuminen täällä. 

Lapin ammattikorkeakoulun opinnot

Tutustu Lapin AMK:n opintoihin

Karelia ammattikorkeakoulun opinnot

Tutustu Karelian opintoihin

Ilmoittautuminen  

Ilmoittaudut kullekin opintojaksolle erikseen sen järjestävään korkeakouluun. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitettu määrä. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin ja varmista opiskelumahdollisuutesi. Ilmoittautumisesi on sitova. Mikäli olet työtön, selvitäthän etukäteen opintojen vaikutuksen työttömyysturvaan TE-palveluista.

Taustatietoa koulutuksesta

Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutus on pilotti, jossa luodaan tiedolla johtamisen opetuksen koulutusmalli jatkuvan oppimisen tarjontaan kolmen korkeakoulun yhteistyönä.

Opintojen suunnittelu ja toteutus perustuvat digitaalisen verkko-oppimisen uusimpien pedagogisten menetelmien hyödyntämiseen. Verkko-opinnoissa keskeistä on suorittamisen joustavuus ajasta ja paikasta riippumatta. Erilaisia oppimisen tarpeita ja tapoja tuetaan uudenlaisilla digitaalisilla menetelmillä. Motivaatio oppimiseen luodaan mm. monimuotoistamalla opintoja mikro-oppimisen keinoin.

Opintojaksoilla hyödynnetään laadukasta multimediaista oppimateriaalia osana pedagogista oppimismuotoilua. Lisäksi opinnoissa kokeillaan monipaikkaisessa luokkahuoneessa opettamista.

Hankkeessa analysoidaan opiskelijoiden motivaatiota, oppimista ja opintojen etenemistä usealla eri tavalla. TIEJOT hankkeessa kehitetään oppimisanalytiikkaa sekä opiskelijoiden että opettajien työkaluksi verkko-opiskelun kehittämisessä. Saaduista kokemuksista julkaistaan artikkeleita, selvityksiä ja raportteja.

TIEJOT- Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään -hankkeen rahoittaja on JOTPA Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Hanke kestää 1.6.2022-31.12.2024.