Avoimen ammattikorkeakoulun jatkoväylällä opiskelet amk-tason opintoja osana ammatillista tutkintoasi.

Jatkoväyläopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka voidaan sisällyttää ammatillisen toisen asteen opintoihin. Jatkoväyläopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua ja valmentautua ammattikorkeakoulussa opiskeluun. Lisäksi jatkoväyläopintojen suorittaminen voi lyhentää opiskeluaikaasi Xamkissa, jos jatkat siellä myöhemmin tutkinto-opiskelijana.

Jatkoväyläopintojen laajuus on 30 opintopistettä, joka pitää sisällään vähintään 20 opintopistettä ennalta määriteltyjä alakohtaisia ammatillisia opintoja sekä enintään 10 opintopistettä kaikille aloille yhteisiä opintoja. Jatkoväyläopinnot ovat maksuttomia 2. asteen opiskelijoille.

Jatkoväyläopintojen koulutustarjonta koostuu eri alojen ennalta määritellyistä opintojaksoista. Opintojaksot ovat pääasiassa verkossa toteutettavia opintojaksoja, jotka toteutetaan ”non stop”-toteutuksina (aloitus useampaan kertaan lukukaudessa). Verkko-opintojen lisäksi koulutustarjonnassa voi olla kampuskohtaisia erikseen toteutettavia opintojaksoja.

Tarjolla olevat jatkoväylät ja niiden alakohtaisen opintotarjonnan sekä kaikille yhteiset jatkoväyläopinnot löydät vierittämällä sivua alaspäin.

KENELLE JATKOVÄYLÄ ON TARKOITETTU?

Jatkoväyläopinnot on tarkoitettu ammatillisella toisella asteella soveltuvaa perustutkintoa opiskeleville. Ideana on sujuvoittaa siirtymää ammatillisten opintojen ja ammattikorkeakouluopintojen välillä. Jatkoväylällä suoritetaan siis samanaikaisesti ammattikorkeakoulutason opintoja ammatillisen 2. asteen opintojen kanssa.

Jos olet esimerkiksi lähihoitaja-opiskelija, voit lähteä mukaan sairaanhoitaja-jatkoväylälle, jossa opiskelet jo ammattiopiston aikana ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopintoja osana lähihoitajan tutkintoasi. Jatkoväyläopintoja suoritetaan pääasiassa toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana.

HAKEUTUMINEN JATKOVÄYLÄOPINTOIHIN

Voit suorittaa jatkoväyläopintoja perus- tai ammattitutkintoasi vastaavan alan tai muun lähialan AMK-tutkintokoulutuksessa. Esimerkiksi matkailun perustutkintoa suorittava opiskelija voi suorittaa restonomikoulutuksen jatkoväyläopintoja. Alla olevasta taulukosta näet perustutkinnon mukaan, minkä koulutuksen jatkoväyläopintoja sinun on mahdollista suorittaa.

Mikäli opiskelemaasi perustutkintoa vastaavaa koulutusparia ei löydy alla olevasta taulukosta, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin ja tiedustella tutkintosi sopivuutta tarjolla oleviin jatkoväyläopintoihin. Koulutussuunnittelijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Opinnot ammatillisella toisella asteella Soveltuvat jatkoväyläopinnot Xamkissa
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Mikkeli Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Liiketalouden perustutkinto Tradenomi (AMK), liiketalous
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosionomi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoitaja (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto
Hierojan ammattitutkinto
Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Liikunnan ammattitutkinto
Fysioterapeutti (AMK)
Prosessiteollisuuden perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Savonlinna Insinööri (AMK), biotuotetekniikka
Talotekniikan perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Mikkeli Insinööri (AMK), talotekniikka
Matkailualan perustutkinto Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Yhteisöpedagogi (AMK)

 

Tulossa olevat jatkoväylät
Prosessiteollisuuden perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Kotka Insinööri (AMK), energiatekniikka
ICT- ja tietojenkäsittelyalan perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Kotka Insinööri (AMK), kyberturvallisuus tai peliohjelmointi
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Mikkeli Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Talonrakennuksen perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Savonlinna Insinööri (AMK), mekaaninen puurakentaminen Katso linkki
Logistiikan perustutkinto (tai muu lähialan tutkinto), Kotka Insinööri (AMK), logistiikka

 

Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan jatkoväyläopinnot Xamkissa, ota yhteyttä omaan opettajaasi tai opoosi keskustellaksesi sinulle sopivasta jatkoväylästä. Keskustelun jälkeen voit ilmoittautua sinulle soveltuvan jatkoväylän opintoihin koulutuskalenterissa. Opintojaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Koulutuskalenterissa voit rajata hakutuloksia esimerkiksi sinua kiinnostavan alan mukaan. Pelkät jatkoväyläopinnot saat näkyviin rajaamalla hakutuloksia tyypin mukaan. Lisätietoja koulutusten sisällöistä ja tavoitteista löytyy klikkaamalla koulutuksen nimeä.Huomaathan, että koulutuskalenterissa näkyvät vain ne opintojaksot, joiden ilmoittautuminen on käynnissä. Mikäli et löydä haluamaasi opintojaksoa, voit olla yhteydessä avoimen ammattikorkeakoulun koulutussuunnittelijoihin tiedustellaksesi opintojakson seuraavaa toteutusaikaa.

OPINTOTARJONTA

Kaikkien amk-tutkintojen jatkoväyläopintojen laajuus on yhteensä 30 opintopistettä. Saadaksesi erillishakukelpoisuuden jatkoväylä-hakuun sinun tulee suorittaa vähintään 20 opintopistettä ennalta määriteltyjä kyseisen alan AMK-tutkintokohtaisia opintoja. Lisäksi voit valita kaikille aloille yhteisiä opintoja enintään 10 opintopistettä.

Klikkaamalla tutkinnon nimeä pääset katsomaan ko. jatkoväylän AMK-tutkintokohtaiset opinnot. Klikkaamalla yhteiset opinnot löydät tarjolla olevat kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot.

Tradenomi, tietojenkäsittely

Tutustu tästä

Tradenomi, liiketalous

Tutustu tästä

Restonomi, matkailu- ja palvelualan liiketoiminta

Tutustu tästä

Sosionomi

Tutustu tästä

Sairaanhoitaja

Tutustu tästä

Fysioterapeutti

Tutustu tästä

Insinööri, biotuotetekniikka

Tutustu tästä

Insinööri, talotekniikka

Tutustu tästä

Yhteiset opinnot

Kaikille aloille yhteiset jatkoväyläopinnot

Tutustu tästä

Yhteisöpedagogi

Tutustu tästä

JATKOVÄYLÄOPINTOJEN JÄLKEEN – HAKU XAMKIN TUTKINTO-OPISKELIJAKSI

Kun olet suorittanut ammatillisen tutkintosi sekä jatkoväyläopinnot saat erillishakukelpoisuuden hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi Jatkoväylä-haussa. Erillishakukelpoisuus edellyttää sinulta 30 opintopistettä jatkoväyläopintoja osana 2. asteen ammatillista tutkintoasi. Hakukelpoisuuden edellyttämät 30 opintopistettä koostuvat vähintään 20 opintopisteestä hakukohteen AMK-opintoja ja enintään 10 opintopisteestä kaikille aloille yhteisiä AMK-opintoja. Erillishakukelpoisuus Jatkoväylä-hakuun on voimassa niin kauan kuin ko. haku on voimassa.

Jatkoväylä-haku on auki kaksi kertaa vuodessa, syyslukukaudella ja kevätlukukaudella. Haussa noudatetaan koulutuskohtaisia valintakriteereitä. Haussa mukana olevien koulutusten aloituspaikat määritellään vuosittain.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneena sinulla on mahdollisuus hakea Xamkiin myös yhteisvalinnassa. Lisää tietoa hakemisesta Xamkiin löydät täältä.

Jaa sivu