Asiasanat

TKI-hankkeet

Mentoring NEETs. Generational Intelligent...

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kv-verkoston kanssa sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

Luova Yritysgeneraattori

Yrityksen hyöty hanketoimintaan osallistumisesta: parempikatteinen yritystoiminta, asiakasymmärrys ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

Ruuti

RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura-ja...

Sukupuolisensitiivisen ohjauksen, valmentamisen ja valmentautumisen malleja opettajille, ohjaajille, työpaikoille, esimiehille ja valmentautujille

Kymenlaakso Startup Ecosystem

Hankkeessa vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa mm. tuomalla yrittäjiä yhteen ja viestintää parantamalla

Up-Action

Up-Action - silta tulevaisuuden...

Up Action kokeilee, kehittää ja juurruutta uudenlaisia, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtääviä oppimisympäristöjä.

Xlab - Yhteys yrityksiin

Xlab – Yhteys yrityksiin luo Kotkaan Xamkin TKI-toiminnan fyysisen tapahtuma- ja kokeilutilan.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

Jaa sivu