Asiasanat

TKI-hankkeet

Luova Yritysgeneraattori

Yrityksen hyöty hanketoimintaan osallistumisesta: parempikatteinen yritystoiminta, asiakasymmärrys ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura-ja...

Sukupuolisensitiivisen ohjauksen, valmentamisen ja valmentautumisen malleja opettajille, ohjaajille, työpaikoille, esimiehille ja valmentautujille

Kymenlaakso Startup Ecosystem

Hankkeessa vahvistetaan startup-yrittäjyystoimintaympäristöä ja yrittäjyysyhteisötoimintaa mm. tuomalla yrittäjiä yhteen ja viestintää parantamalla

Up-Action

Up-Action - silta tulevaisuuden...

Up Action kokeilee, kehittää ja juurruutta uudenlaisia, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtääviä oppimisympäristöjä.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

Voi Hyvin Yritys

Voi Hyvin Yritys

Tietoa, tukea ja työkaluja pienyritysten työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen

KIVAKO

KIVAKO: japania tai edistynyttä...

KIVAKO-hankkeessa kehitetään harvemmin opiskeltujen kielten valtakunnallista opintotarjontaa.

Jaa sivu