Asiasanat

TKI-hankkeet

Sukupolviälykäs NEET-nuorten mentorointi -kv-hankevalmistelu

Hankkeessa perustetaan uusi innovatiivinen kansainvälinen NEET-nuorten työpajatoimintaa kehittävä yhteistyöverkosto sekä laaditaan kv-rahoitushakemus

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

Hankkeessa tuotetaan KymiRing-kokonaisuuden kansainvälinen markkinointisuunnitelma

Miljöömatkailu - MIMA

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden säilyttäminen ja kehittäminen matkailua kasvattamaan.

Gungas

MAKE

Hankkeen avulla maaseutuyritysten palvelumuotoilun ja yhteisen asiakasymmärryksen osaaminen lisääntyy

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan...

Yritysten uudistumisen keinona käytetään vertaiskehittämistä ja -oppimista, jossa tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Seikkailukasvatus-raportti

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen...

Hankkeessa tutkitaan ennalta ehkäisevien sote-palvelujen tuotantoa ja saavutettavuutta harvaan asutulla maaseudulla.

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

Hankkeessa selvitetään, miten perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla sekä palvella ikääntyviä lähipalveluina

Jaa sivu