Asiasanat

TKI-hankkeet

Luovan talouden osaaminen Kymenlaakson...

Hyödynnämmekö Kymenlaaksossa luovien alojen tarjoamia palveluita esim. kilpailuedun parantamiseksi?

Sekoittamo

Hankkeessa syntyy mm. malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi –prosessiin sekä malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen.

Luova Yritysgeneraattori

Yrityksen hyöty hanketoimintaan osallistumisesta: parempikatteinen yritystoiminta, asiakasymmärrys ja digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen

Up-Action

Up-Action - silta tulevaisuuden...

Up Action kokeilee, kehittää ja juurruutta uudenlaisia, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtääviä oppimisympäristöjä.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Sukupolviälykäs NEET-nuorten mentorointi -kv-hankevalmistelu

Hankkeessa perustetaan uusi innovatiivinen kansainvälinen NEET-nuorten työpajatoimintaa kehittävä yhteistyöverkosto sekä laaditaan kv-rahoitushakemus

Hamina 1810 pelin kuva. Kuvassa vasemmalla ja oikealla pelihahmoja ja taustalla Haminan raatihuone.

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luotiin pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

Hankkeessa tuotetaan KymiRing-kokonaisuuden kansainvälinen markkinointisuunnitelma

Jaa sivu