Asiasanat

TKI-hankkeet

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Sukupolviälykäs NEET-nuorten mentorointi -kv-hankevalmistelu

Hankkeessa perustetaan uusi innovatiivinen kansainvälinen NEET-nuorten työpajatoimintaa kehittävä yhteistyöverkosto sekä laaditaan kv-rahoitushakemus

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin

Hankkeessa tuotetaan KymiRing-kokonaisuuden kansainvälinen markkinointisuunnitelma

City Drivers

City Drivers

Luovan alan osaajat mukaan yritysten, kaupunkien ja maakuntien innovaatio- ja palvelutoimintaan.

Miljöömatkailu - MIMA

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden säilyttäminen ja kehittäminen matkailua kasvattamaan.

Gungas

MAKE

Hankkeen avulla maaseutuyritysten palvelumuotoilun ja yhteisen asiakasymmärryksen osaaminen lisääntyy

Briefcase - Oma polku...

Hankkeen avulla nopeutetaan maahanmuuttajien sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan...

Yritysten uudistumisen keinona käytetään vertaiskehittämistä ja -oppimista, jossa tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

Jaa sivu