Asiasanat

TKI-hankkeet

Ohjaus tulevaisuuden työhön /...

Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallintaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa.

Hyvinvoiva asukas –yhteisöllisen asumisen...

Hanke vahvistaa asuinalueiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä uusia, yhteisöllisyyttä edistäviä toimintamalleja.

TELL-hankkeen otsikkokuva

Tell me about it...

TELL -project is targeted on the challenge of strengthen young immigrants social inclusion of Central Baltic region.

Villages on Move

Villages On Move Network

Tule mukaan - Laitetaan kylät liikkelle!

Uusille urille - Nuorten...

Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen on ilmiönä kompleksinen eikä sitä voida ratkaista ainoastaan yhden ammattialan tai organisaation toimesta

Mentoring NEETs. Generational Intelligent...

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kv-verkoston kanssa sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

Jaa sivu