Asiasanat

TKI-hankkeet

Digitalisaatio nuorisotyössä

Tutkimus tuo tietoa digitalisaation vaikutuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista nuorisotyössä.

Fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset...

Hankkeen tarkoituksena on selvittää valtakunnallisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten määriä sekä heidän tarpeitaan ja toiveitaan

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Amaze me leader

Amaze Me Leader

Seikkailuseminaari tekee tunnetuksi Leader -toimintatapaa ja maaseutuyrittäjyyttä. Tapahtumat on toteutettu 2017 Suomessa ja 2018 Skotlannissa.

OPI-TYÖ – Oikeisiin töihin...

Hanke tukee oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille.

ERNOD - Erityisnuoret ja...

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

Lasten maaseutuparlamentti -esiselvitys

Lasten maaseutuparlamentti vahvistaa maaseudun lasten ääntä.

Kansalaisuuden konstellaatiot – nuoret...

Kuinka nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset näkevät itsensä Suomen ja Venäjän kansalaisina?

Jaa sivu