Asiasanat

TKI-hankkeet

Digitalisaatio nuorisotyössä

Tutkimus tuo tietoa digitalisaation vaikutuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista nuorisotyössä.

Villages on Move

Villages On Move Network

Tule mukaan - Laitetaan kylät liikkelle!

Fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset...

Hankkeen tarkoituksena on selvittää valtakunnallisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten määriä sekä heidän tarpeitaan ja toiveitaan

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn...

Uudenlaiset työtavat tukemaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria kohti koulutusta ja työtä

Amaze me leader

Amaze Me Leader

Seikkailuseminaari tekee tunnetuksi Leader -toimintatapaa ja maaseutuyrittäjyyttä. Tapahtumat on toteutettu 2017 Suomessa ja 2018 Skotlannissa.

OPI-TYÖ – Oikeisiin töihin...

Hanke tukee oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Jaa sivu