Asiasanat

TKI-hankkeet

Qualitymeas

QualityMeas - Biotalouden prosessien...

Paremman mittaamisen ja säädön myötä tulee mahdollisuus prosessien optimointiin, jolloin saavutetaan laadun ja ympäristön suhteen paremmat tuotteet

BIOKASVU - Biotuotetekniikan kasvuekosysteemin...

Hankkeen tavoitteena on uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille

GasOpti

GasOpti - Kaasujen hallinnan...

GasOpti tuottaa uutta tietoa kaasumaisten kemikaalien kuplakoosta, jakaantumisesta ja pitoisuuksista.

Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen...

Hankkeen tavoitteena on edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella

SmartTree - Eliittitaimien tuotantoteknologian...

Taimituotantoa laboratoriosta kohti käytännön sovelluksia

Jaa sivu