Asiasanat

TKI-hankkeet

Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen...

Hankkeen tavoitteena on edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella

SmartTree - Eliittitaimien tuotantoteknologian...

Taimituotantoa laboratoriosta kohti käytännön sovelluksia

PURE

PURE – Puhdas reaktori-...

Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan varmistaa nopeiden reaktoritekniikkaan perustuvien prosessien toimivuus.

Kuidun uudet mahdollisuudet -...

Hankkeen avulla kehitetään puukuidun käsittelyä, prosessointia ja uusien biopohjaisten tuotteiden valmistusta rehuteollisuuteen.

OptiMix

OptiMix - Tehokkaampia ratkaisuja...

Paremman mittaamisen myötä mahdollistetaan jätevesien optimaalinen puhdistustulos ja energian säästö sekoitusprosessin optimoinnin kautta.

NewPro-New high reactivity in‐line...

Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan parantaa ja kehittää puukuidun prosesseja ja laitteistoja.

Kuitu 3 - Biotalouden...

Hankkeen tuloksena Savonlinnan teknologiapuistoon rakennetaan tila, johon sijoittuu uusi biotalouden tutkimus- ja kehitysympäristö.

Jaa sivu