Asiasanat

TKI-hankkeet

Qualitymeas

QualityMeas - Biotalouden prosessien...

Paremman mittaamisen ja säädön myötä tulee mahdollisuus prosessien optimointiin, jolloin saavutetaan laadun ja ympäristön suhteen paremmat tuotteet

BIOKASVU - Biotuotetekniikan kasvuekosysteemin...

Hankkeen tavoitteena on uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille

GasOpti

GasOpti - Kaasujen hallinnan...

GasOpti tuottaa uutta tietoa kaasumaisten kemikaalien kuplakoosta, jakaantumisesta ja pitoisuuksista.

Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen...

Hankkeen tavoitteena oli edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella.

SmartTree - Eliittitaimien tuotantoteknologian...

Taimituotantoa laboratoriosta kohti käytännön sovelluksia

PURE

PURE – Puhdas reaktori-...

Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan varmistaa nopeiden reaktoritekniikkaan perustuvien prosessien toimivuus.

Jaa sivu