Hankeparissa rakennetaan 3D-tulostuksen testaus- ja pilotointiympäristö Elektroniikan 3K-tehtaalle Savonlinnaan.

amap

– AINETTA LISÄÄVÄN valmistuksen sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa -hanke:

3D-tulostusteknologia avaa mahdollisuuden tuottaa uudenlaisia ratkaisuja rakenteisiin, materiaaleihin ja valmistusprosesseihin, joita tähänastiset menetelmät ovat rajoittaneet. AMAP -hankkeessa tunnistetaan ja viedään käytäntöön kohteita, joissa 3D-teknologia mahdollistaa uudenlaisen lähestymistavan tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen. Tällä luodaan edellytyksiä uudelle kannattavalle liiketoiminnalle sekä materiaalia lisäävän valmistuksen osaamiskeskittymä ja verkosto alueellisille toimijoille Etelä-Savoon.

     

AMAP-laite

– AInetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa -hanke:

Testausympäristö toimii tutkimus- ja kehittämistoiminnan koekenttänä 3D-tulostuksen uusille teollisuuteen soveltuville materiaali- ja konstruktioideoille. AMAP –laite -hankkeessa rakennetaan Xamk:n 3K-tehtaalle Savonlinnaan teollisuustasoinen 3D-tulostuksen testaus- pilotointiympäristö tutkijoille ja yrityksille. Kohteena ovat materiaalia lisäävän valmistuksen prosessit, jotka soveltuvat muovi- ja kuitumateriaalien työstämiseen.

 

3D-TULOSTUS/LAITTEISTOA.PDF

Lisätietoja

TKI-asiantuntija
Ilkka Vanttaja
040 190 5298
ilkka.vanttaja@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Mikko Nykänen
050 530 6751
mikko.t.nykanen@xamk.fi

TKI-yksikön johtaja
Hannu Leinonen
050 309 8207
hannu.leinonen@xamk.fi

 

 

 

koulutukset

Tervetuloa ”Teollinen 3D-tulostus” -koulutuksiin!
Koulutukset ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

VUODEN 2021 KOULUTUKSET: Teollinen 3D-tulostus, osa 2: Suunnittelusta käytäntöön

MENNEET KOULUTUKSET: Teollinen 3D tulostus -verkkokoulutukset

Ajankohtaista

PILOT-YMPÄRISTÖ 3D-TULOSTUKSEEN

Elektroniikan 3K-tehtaalle Savonlinnaan rakennettiin 3D-tulostuksen testausympäristö palvelemaan tutkimusta ja yrityksiä.
PILOT-ympäristö 3D-tulostukseen

 

XAMK UAS – POSSIBILITIES OF PROFESSIONAL 3D PRINTING

South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) has started a project called AMAP. It aims to provide valuable information to the local industries about the possibilities of professional 3D printing. After comprehensive comparison, Ultra 3D printer was chosen to be the workhorse of the project.

miniFactory Oy Ltd / blog 

 

Faktat

AMAP – Ainetta lisäävän valmistuksen sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa ja AMAP –laite - Ainetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa -hanke

01.01.2020 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Maakuntaliitto, Andritz Savonlinna Works, Esmarin Composites, Joros, Riitek, Ket-Met, Savox Communications, Makron Engineering, Punkaharjun Puutaito, SAMI-palvelut, Savonlinnan Oopperajuhlat ja Savonlinnan kaupunki.

Tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: AMAP 391 000 € ja AMAP-laite 250 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 147 700 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: AMAP: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR 70 % , Yritykset ja XAMK / AMAP-laite: EAKR 70 %, XAMK ja Savonlinnan kaupunki