Tavoitteena oli kehittää osallistujaorganisaatioiden koulutusta vastaamaan maaseudun uusiutuviin osaamistarpeisiin.

Maaseudulla tarvitaan moniosaajuutta, sillä ihmiset saavat usein elantonsa monista eri lähteistä. Tämä olisi syytä ottaa huomioon jo ammatillisessa koulutuksessa. EAKR-rahoitteisen Älykäs maaseutu -hankkeen tavoitteena oli kehittää Etelä-Savon ammattiopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun koulutusta vastaamaan paremmin maaseudun uusiutuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa valmisteltiin Etelä-Savon ammattiopistolle ja Mikkelin ammattikorkeakoululle koulutussisältöjä, joita voidaan tarjota sekä perustutkintoja suorittaville että lisä- ja täydennyskoulutuksena. Hanke toteutui ajalla 1.9.2013–30.9.2014. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto ja osatoteuttajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto.

Hankkeen tuloksena syntyi runsaasti ideoita monialaisista koulutussisällöistä, joista valikoitiin osa jatkokehittelyyn. Hanke on ollut mukana seuraavien koulutussisältöjen suunnittelussa.

Mikkelin ammattikorkeakoulu
-Lasten ja nuorten maaseutuparlamentti, jossa kerätään tietoa maaseudun lasten ja nuorten käsityksistä ja toiveista maaseutuympäristön kehittämiseksi. Lasten ja nuorten maaseutuparlamentin toteuttamista voidaan tarjota opettajille täydennyskoulutustuotteena ja Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoille työelämän oppimisympäristönä.
-Opettajien veso-päivät koulutukset, joissa tarjotaan luonto- ja ympäristökasvatukseen sekä ryhmänohjaukseen liittyvää osaamista alueen peruskoulujen henkilöstölle.
-Farm education-erikoistumisopinnot, joita voidaan tarjota opettajille, yhteisöpedagogeille, sosionomeille ja maa- ja metsätalousyrittäjille.
-Yrittäjille suunnatun konseptointi ja tuotteistaminen verkkokurssin sisällön suunnittelu maaseudun yrittäjille soveltuvaksi.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Marita Mattila
projektipäällikkö
p. 040 826 6089
marita.mattila(at)mamk.fi

Faktat

Älykäs maaseutu

01.09.2013 – 30.09.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon ammattiopisto

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat