Hankkeessa luodaan uudenlainen alusta ja opetus- ja tutkimusympäristö älykkäiden sähköverkkojen simulointiin.

hankkeen Tausta

Älykkäät sähköverkot ovat keskeinen väline uusiutuvien energialähteiden aikaisempaa laajemmassa hyödyntämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda älykkäiden sähköverkkojen simulointiympäristö koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten tarpeisiin. Ympäristö mallintaa, simuloi ja todentaa älyverkkojen ominaisuuksien vaikutuksia sähköenergiajärjestelmässä. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tietotekninen ratkaisu, jossa eriytetään simulaatio, toiminnallisuudet, resurssit ja markkinaosapuolet toisistaan.

Toimenpiteet

Simulointialustaan mallinnetaan tyypilliset sähkönjakeluverkot haja-asutus- ja kaupunkiolosuhteista, niiden kulutusprofiilit ja skenaarioita hajautettujen resurssien yleistymisestä. Lisäksi mallinnetaan älyverkon liiketoiminnan käyttötapauksia toteutuksineen.
Simulaatioympäristöön on tavoitteena kehittää mahdollisimman monipuolinen simulaatiotulosten visualisointi.

Tulokset

Hankkeen päätulos on eri työkaluja ja laskentamoottoreita yhdistävä älykkään sähköverkon simulointialusta, jota voidaan käyttää opetus- ja tutkimusympäristönä korkeakouluissa ja yrityksissä. Tuloksena on myös simulointialustaa varten luotu oma ohjelmisto- ja järjestelmäarkkitehtuuri. Lisäksi tuloksena on hankkeessa kehitettyjä älyverkkojen simuloinnissa tarvittavia ohjelmistokomponentteja. Hankkeessa kehitettyä alustaa ja ohjelmistoja voi olla mahdollista kaupallistaa tai hyödyntää koulutusviennissä.

Lyhyellä aikavälillä hanke vaikuttaa positiivisesti tarjoamalla keskeisen uuden apuvälineen korkeakoulujen ja yritysten älyverkkoihin liittyvään koulutukseen ja tutkimukseen sekä edistämällä hankeosapuolten välistä yhteistyötä. Pitkällä aikavälillä hanke edistää vaikutustensa kautta uusiutuvien energioiden lisääntyvää käyttöönottoa ja tätä kautta vähähiilisyyttä.

Lisätietoja

Jarmo Kaskinen
Projektipäällikkö
P. 040 1834819

Juha Korpijärvi
Yliopettaja
P. 050 3125060

Sami Hämäläinen
IT-asiantuntija
P. 050 3580425

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

 

Faktat

Älykkäiden sähköverkkojen simulointiympäristö - ÄSSÄ

01.09.2020 – 28.02.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Tampereen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: ESE-Verkko Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Imatran energiasäätiö, Järvi-Suomen Energia Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 356 489 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 75 146 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)