Hankkeessa kartoitettiin riskikohteita, kehitettiin öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoitiin uusia puhdistusteknologioita.

Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn- ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta -hanke kehitti onnettomuuksiin varautumista. Hankkeessa kartoitettiin riskikohteet, kehitettiin öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoitiin uusia puhdistusteknologioita. Hankkeessa keskityttiin öljyn- ja vaarallisten aineiden varastointiin ja kuljetukseen tie-, raide- ja vesiliikenteessä Itä-Suomen maa-alueilla ja Saimaan vesistöalueella. Hankkeessa kehitettiin avointa ympäristötietoa ja sen käyttöä päätöksenteossa, kansalaisten tilanne- ja vaaratiedottamisessa sekä ympäristöriskien vähentämisessä. Kehittämistyö loi uusia mahdollisuuksia myös yritysten palveluliiketoiminnalle. Yritysten kanssa hankkeessa kehitettiin uusia tuoteinnovaatioita öljyvahinkojen ennaltaehkäisyyn ja onnettomuuksien vaikutusten minimointiin.

Kustannustehokkuutta ja kasvumahdollisuuksia

Hankkeen tuloksena syntyi kohdennettu Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan syväväylän vesistöalueen riskikartoitus ja menetelmä ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen. Hankkeessa testattavat uudet puhdistusteknologiat loivat mahdollisuuksia alueen yritystoiminnan kasvuun. Tulokset tukevat yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten yhteistyötä sekä varautumisen kustannustehokkuutta. Tulokset voidaan ottaa käyttöön koko maassa ja myös kansainvälisesti samanlaisissa olosuhteissa.

Hankkeen loppujulkaisu on saatavilla osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-007-4

 

Lisätietoja

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö, ympäristöturvallisuus
p. 0400 725 593
hanne.soininen(at)xamk.fi

Justiina Halonen
tutkimuspäällikkö, merenkulku
p. 044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

 

Tutustu julkaisuun:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-007-4

 

Ajankohtaista

Älykö-hankkeen loppuseminaari Mikkelissä 25.1.2017

Älykö-hankkeen loppuseminaari pidettiin Mikkelissä 25.1.2017. Seminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja kuultiin Etelä-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Knorring Oy:n puheenvuorot. Kiitokset kaikille seminaariin osallistujille ja puhujille! Seminaarimateriaalit löytyvät täältä: Tilaisuuden avaus (Vuokko Malk) Pelastuslaitoksen puheenvuoro (Jyri Silmäri, Etelä-Savon pelastuslaitos) Vaarallisten aineiden kuljetusten ja varastoinnin riskikartoitus ja onnettomuusskenaarioiden mallintaminen (Justiina Halonen ja Vuokko Malk) Öljyjen ja biopolttoaineiden käyttäytyminen ympäristössä...

Faktat

ÄLYKÖ – Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta

01.01.2015 – 28.02.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Öljysuojarahasto, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset, Metsäsairila Oy ja Meritaito Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 409 270 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta