Projektissa kehitettiin kokonaispalvelu, jonka avulla oman ravitsemuksen seuraaminen on helppoa ja vaivatonta.

Älylinjaston kehittämisen taustalla on pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistyö, jota ovat rahoittanut mm. Tekes. Mamk on hakenut älylinjaston toiminnallisuudelle sekä kotimaista että kansainvälistä patenttia alkuvuodesta 2009 ja päätös kotimaisesta patentista on saatu toukokuussa 2013.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuosina 2003-2005 TEKESin tutkimushanke Modulaarinen ammattikeittiöiden tietomalli. Tutkimushankkeessa syntyi uusi asiantuntijaverkosto (ravitsemusasiantuntijat, ruokapalvelualan asiantuntijat, informaatioteknologian asiantuntijat) ja heille uutta, yhdessä jaettua asiantuntemusta ruokapalveluista. Monialainen yhteistyö oli lähtökohtana ns. älylinjastokeksinnölle. Mamkin kolme työntekijää tekivät Mamkille keksintöilmoituksen älylinjastosta helmikuussa 2008.

TULI-hankkeesta lisäpotkua

Älylinjastoideaa kehitettiin edelleen Tekesin kahdessa TULI-hankkessa (Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelma), vuosina 2008-2009 ja 2009-2010. Ensimmäisessä hankkeessa kuvattiin keksintöilmoitusta tarkemmin älylinjaston toimintaperiaate ja selvitettiin linjaston kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä. Tässä vaiheessa Hackman-Metos ja AgentIT tulivat mukaan kehitystyöhön.

Toisessa TULI-hankkeessa rakennettiin älylinjaston ensimmäinen protoyksikkö ja sitä testattiin Mamkin henkilökunnalla. Tavoitteena oli testata linjaston tekninen toimivuus ja hiukan myös käytettävyyttä. Testauksissa prototyyppi todettiin pääperiaatteiltaan toimivaksi. Teknisestä toimivuudesta ja sen vaatimista jatkotoimenpiteistä saatiin hyvä kuva. Ensimmäinen prototyyppi koostui yhdestä linjastoyksiköstä. Jotta älylinjaston kehitystyötä saatiin eteenpäin, Mamk teki AgentITn kanssa lisensointisopimuksen oikeuksista linjaston ohjausjärjestelmään eli älylinjaston käyttösovellukseen syksyllä 2012 ja luovutti näin kehittämistyön vetovastuun informaatioteknologiaan erikoistuneelle yritykselle. Mamkin asiantuntijoiden rooli jatkossa on toimia kehitystyössä ravitsemuksen ja ruokapalvelualan sekä käytettävyys- ja käyttäjäkokemuksen asiantuntijana ja tutkijana.

jatkokehitys markkinoille

Älylinjastoa jatkokehitettiin markkinoille sopivaksi tuotteeksi yritysvetoisesti AgentITn hallinnoimassa TEKESin yrityshankkeessa (Älylinjastoratkaisun tuotekehitys- ja asiakaspilotointiprojekti) syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Hankkeessa on AgentITn lisäksi toimijoina Hackman-Metos, Fazer Food Services (FF) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Hanke on koostunut pilottilinjaston toteutuksesta ja testauksesta sekä pienimuotoisesta käyttäjätutkimuksesta. Tavoitteena on ollut rakentaa älylinjasto, jota voidaan testata oikeassa asiakaskäytössä oikeassa henkilöstöravintolassa. Työnjako hankkeen eri toimijoiden kesken on ollut seuraavanlainen: AgentIT on toteuttanut hankkeessa älylinjaston vaatiman ohjelmointikehityksen, Hackman-Metos on toimittanut ns. ”raudan” eli fyysisen linjaston ja muut tarjoilukalusteet, joihin ohjelmistokomponentit asennetaan. FF on tarjonnut hankkeelle pilottiympäristön ja on osallistunut ruokapalvelujen asiantuntijana linjaston pilottikohteen vaatimusmäärittelyyn ja linjaston kehitystyöhön. Yhteistyö FF:n kanssa aloitettiin 5.11.2011. Mikkelin ammattikorkeakoulun Matkailu- ja ravitsemisala on toteuttanut hankkeen pilotointivaiheen käytettävyys- ja käyttäjäkokemustutkimuksen. Varsinainen käytettävyystestaus suoritettiin 4.3.-8.5.2013. Testauksen aikana haluttiin tutkia palvelun toimivuutta ja asiakkaiden kokemuksia asioida ravintolassa, jossa on älylinjastopalvelu toimii.

alylinjasto2_verkkosivut

Älykäs lounaslinjasto kertoo tarkat ravintoarvot

Tulevaisuuden lounaslinjasto kertoo ruokailijalle yksilöllisesti ja reaaliaikaisesti aterian ravintosisällön ja ohjaa tietoisiin ateriavalintoihin. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Fazer Food Services, Metos ja AgentIT ovat yhdessä innovoineet älykkään kokonaispalvelun, jonka avulla oman ravitsemuksen seuraaminen on helppoa ja vaivatonta.

Palvelukokonaisuus perustuu Mikkelin ammattikorkeakoulun kolmen työntekijän ideaan, jota lähdettiin kehittämään tuotteeksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Idea on nyt patentoitu ja kutsumme älykästä linjastoa älylinjastoksi. Kuluttajille suunnattu palvelu rakentuu Metoksen kehittämästä Nutrime-linjastosta ja Fazer Food Servicesin (FF) toteuttamasta Smart Meal -palvelukokonaisuudesta.

Keväällä 2013 FF:n ensimmäinen Smart Meal -palvelukokonaisuus rakennettiin ja sitä testattiin FF:n pääkonttorin ravintola Huhmaressa Helsingissä. Mikkelin ammattikorkeakoulu toteutti testauksen yhteydessä käyttäjätutkimuksen. Käyttäjätutkimuksen mukaan palvelun tarjoama tieto kiinnostaa lounasruokailijoita ja auttaa kokoamaan terveellisempiä lounasaterioita.

Vuonna 2015 älylinjasto otettiin käyttöön Mamkin opiskelijaravintola Kasarminassa, osoitteessa Patteristonkatu 3, B-rakennus, Mikkeli.

Katso video älylinjastosta

 

Faktat

Älylinjasto

01.01.2008 – 31.12.2010

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: mm. Tekes