ARMikkeli-hanke parantaa edistyneiden digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä museo- ja matkailualan toimijoiden keskuudessa.

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on tukea Mikkelissä matkailutoimijoiden toipumista koronaviruskriisistä edistämällä niiden digitalisaation tasoa ja parantamalla niiden kykyä ottaa käyttöön uusia teknologioita kuten AR ja VR osaksi liiketoimintaansa. Hankkeen toissijaisena tavoitteena on edistää lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen liittyvää TKI-toimintaa myös pidemmällä tähtäimellä kehittämällä uutta ohjelmisto- ja alustaosaamista näiden edistyneiden teknologioiden hyödyntämiseen liittyen.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteet sisältävät:

  • Museoiden ja matkailualan eri toimijoiden tarpeiden kartoittamisen edistyneiden digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen liittyen.
  • Toimijakohtaisten AR- tai VR-kokeilujen tai muiden edistyneiden digikokeilujen suunnittelun ja toteutuksen.
  • AR- ja VR-alustojen aikaisempaa paremman hyödyntämisen ja kehittämisen.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy uusien teknologioiden mahdollisuuksien parempi näkyvyys alueella ja suunnitelma uudeksi liiketoiminnaksi kehitystyön tulosten perusteella. Parantunut ohjelmistoalustaosaaminen ja ohjelmistokehitys AR- ja VR-alustoihin liittyen edesauttaa konkreettisten AR- ja VR-kokeilujen tuottamiseen matkailu- ja museotoimijoiden kanssa. 

Yhteinen matkailusovellus/-sovelluksia kehitetään Mikkelin matkailun edistämiseksi, joiden kokeilut testataan matkailijoilla ja onnistuessaan houkuttelevat lisää matkailijoita Mikkeliin. Hankkeessa pyritään tarjoamaan matkailu- ja museoalan toimijoille parempi valmius lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden käyttöönottoon ja soveltamiseen, mikä edistää yleistä edistyneiden digitalisten teknologioiden hyödyntämistä maakunnassa pitkässä juoksussa.

Lisäksi tulokset tuottavat julkaisuja sekä julkisuutta hankkeen aihepiiriin liittyen. Tämä toisi edistyneistä digiteknologioista kiinnostuneiden matkailutoimijoiden ryhmille mahdollisuuksia uusien liiketoimintasuunnitelmien luomiseksi tulosten pohjalta.

Lisätietoja

Timo Partala
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. 040 596 3533

Mikko Kosonen
Ohjelmistosuunnittelija
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tuomas Hellstén
TKI-asiantuntija/designer
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Faktat

Lisätty todellisuus matkailun edistäjänä - ARMikkeli

01.09.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkelin kaupungin museot, Jalkaväkimuseo, Army Hostel, Naisvuoren näkötorni, Mikkelin upseerikerho

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 367500 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan aluekehitysrahasto