TAVOITTEET

Hankkeen päätavoitteena on tukea Mikkelissä matkailutoimijoiden toipumista koronaviruskriisistä edistämällä niiden digitalisaation tasoa ja parantamalla niiden kykyä ottaa käyttöön uusia teknologioita kuten AR ja VR osaksi liiketoimintaansa. Hankkeen toissijaisena tavoitteena on edistää lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen liittyvää TKI-toimintaa myös pidemmällä tähtäimellä kehittämällä uutta ohjelmisto- ja alustaosaamista näiden edistyneiden teknologioiden hyödyntämiseen liittyen.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteet sisältävät:

  • Museoiden ja matkailualan eri toimijoiden tarpeiden kartoittamisen edistyneiden digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen liittyen.
  • Toimijakohtaisten AR- tai VR-kokeilujen tai muiden edistyneiden digikokeilujen suunnittelun ja toteutuksen.
  • AR- ja VR-alustojen aikaisempaa paremman hyödyntämisen ja kehittämisen.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy uusien teknologioiden mahdollisuuksien parempi näkyvyys alueella ja suunnitelma uudeksi liiketoiminnaksi kehitystyön tulosten perusteella. Parantunut ohjelmistoalustaosaaminen ja ohjelmistokehitys AR- ja VR-alustoihin liittyen edesauttaa konkreettisten AR- ja VR-kokeilujen tuottamiseen matkailu- ja museotoimijoiden kanssa. 

Yhteinen matkailusovellus/-sovelluksia kehitetään Mikkelin matkailun edistämiseksi, joiden kokeilut testataan matkailijoilla ja onnistuessaan houkuttelevat lisää matkailijoita Mikkeliin. Hankkeessa pyritään tarjoamaan matkailu- ja museoalan toimijoille parempi valmius lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden käyttöönottoon ja soveltamiseen, mikä edistää yleistä edistyneiden digitalisten teknologioiden hyödyntämistä maakunnassa pitkässä juoksussa.

Lisäksi tulokset tuottavat julkaisuja sekä julkisuutta hankkeen aihepiiriin liittyen. Tämä toisi edistyneistä digiteknologioista kiinnostuneiden matkailutoimijoiden ryhmille mahdollisuuksia uusien liiketoimintasuunnitelmien luomiseksi tulosten pohjalta.

Lisätietoja

Timo Partala
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
puh. 040 596 3533

Jenni Korhonen
TKI-asiantuntija/sisällöntuottaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Mikko Kosonen
Ohjelmistosuunnittelija
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Niko Laurila
Ohjelmistosuunnittelija
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tietosuojaseloste – AR Mikkeli

Ajankohtaista

Lataa Päämajakaupunki Mikkeli -sovellus mobiililaitteellesi täältä!

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ARMikkeli-hankkeessa kehittämä Päämajakaupunki Mikkeli -sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sekä Android- että iOS-mobiililaitteille. Sovellus tarjoaa matkailijoille ja paikallisille uudenlaisen mielenkiintoisen tavan tutustua Mikkeliin erityisesti sen sotahistorian valossa. Sovellus on paikkaperustainen mobiilisovellus, jossa Mikkelin keskeiset sotahistorialliset kohteet näkyvät sovelluksen kartalla. Kohteisiin liittyen on tarjolla tietoa niiden historiasta ja paikkapisteitä havainnollistetaan erilaista mediaa ja myös lisättyä...

Lisätyn todellisuuden demoja Päämajamuseolla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima ARMikkeli-hanke toteutti puolustusvoimien lippujuhlaviikonloppuna 3.-4.6.2023 kaksi lisättyä todellisuutta hyödyntävää yleisödemonstraatiota Päämajamuseolla yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Demoja markkinoitiin etukäteen paikallismediassa. Mannerheimin työhuoneen lisätyn todellisuuden toteutuksen avulla museovierailijoiden oli mahdollista nähdä virtuaalinen Mannerheimin hahmo sodanaikaisessa työhuoneessaan. Mannerheimin kolmiulotteiselle hahmolle oli laadittu animaatio ja puheääni näyttelijöiden avulla. Virtuaalisen Mannerheimin näki vajaa sata...

ARMikkeli-hanke palkittujen joukossa kansainvälisessä ENTER 2023 -konferenssissa

Kansainvälinen matkailun tietotekniikan ENTER-konferenssi järjestettiin tällä kertaa Sandtonissa, Johannesburgin suurkaupunkialueella Etelä-Afrikassa 18.-20.1.2023. Sandton on koko Etelä-Afrikan liike-elämän keskus ja tunnetaan erityisesti liikematkailukohteena. ENTER-konferenssissa oli arviolta pari sataa osallistujaa ja Suomestakin kohtuullisesti edustajia mukana. Yhteensä kuultiin 6 keynote-puheenvuoroa ja 41 tutkimusesitystä ja lisäksi ohjelmassa oli mm. tohtorikonsortio, paneeleja ja vapaamuotoisempia tilaisuuksia. ARMikkeli-hankkeen projektipäällikkö Timo Partala esitteli...

ARMikkeli-hanke tarjosi mahdollisuuden kokeilla lisättyä todellisuutta Museoiden yössä

Xamkin hanke ”Lisätty todellisuus matkailun edistäjänä – ARMikkeli” tarjosi 28.10.2022 Mikkelin Museoiden yö -tapahtuman vierailijoille mahdollisuuden kokeilla Mannerheimin salonkivaunusta tehtyä lisätyn todellisuuden toteutusta. Mahdollisuus koekäyttöön järjestettiin yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa. Salonkivaunusta tehty kolmiulotteinen malli tuotiin tällä kertaa Päämajatalon pihaan, jotta kokeilu tavoittaisi mahdollisimman paljon Museoiden yön kävijöitä. Salonkivaunun kolmiulotteista mallia katsottiin lisätyssä...

ARMikkeli-hankkeen ensimmäinen vuosi takana

ARMikkeli-hankkeen ensimmäistä toimintavuotta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien museoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen aluksi järjestettiin kick-off-tilaisuudet, joissa innovoitiin Mikkelin yhteistä matkailusovellusta sekä yhdessä sidosryhmien kanssa toteutettavia toimijakohtaisia digikokeiluja. Mikkelin yhteistä matkailusovellusta on suunniteltu Päämajakaupunki Mikkeli -brändin alle ja sen alustaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen turkulaisen CTRL Realityn kehittämä Tarina-alusta. Alusta mahdollistaa perinteisen median ja lisätyn todellisuuden...

Faktat

Lisätty todellisuus matkailun edistäjänä - ARMikkeli

01.09.2021 – 31.10.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkelin kaupungin museot, Jalkaväkimuseo, Army Hostel, Naisvuoren näkötorni, Mikkelin upseerikerho, Suomen Metsämuseo Lusto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 367500 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan aluekehitysrahasto