Hanke kehittää rakennusten sisäilman hallintaa tavoitteenaan asumismukavuus ja energiansäästöt.

InFlow eli Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla -hanke kehittää asuinrakennusten sisäilman laatua laskennallisilla menetelmillä. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja lisätä asumismukavuutta.

Tietokoneella muodostetun laskentamallin avulla voidaan havainnollistaa neste- ja kaasuvirtausten käyttäytymistä kuvin ja animaatioin. Näin lisätään ymmärrystä ilman käyttäytymisestä ja ennakoidaan mahdollisia ongelmia erilaisissa rakentamistavoissa. Hankkeessa hyödynnetään CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n laskentapalveluja suurta laskentatehoa vaativien mallien ratkaisemisessa.

Hanke lisää suomalaista suunnitteluosaamista ja tuottaa lisätietoa lähes nollaenergiarakennusten suunnitteluun.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Jeven Oy ja Iloxair Oy.

Lisätietoja

Srujal Shah
projektipäällikkö
p. 040 708 3574
srujal.shah(at)xamk.fi
www.xamk.fi/inflow

Faktat

InFlow - Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla

01.05.2016 – 28.02.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: IloxAir ja Jeven

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 66 934 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat