Yleinen tavoite oli parantaa sähköisen arkistoinnin teknistä osaamista ja kehittää sähköisen arkistoinnin toimintamallia.

Mikkelin ammattikorkeakoulu on yhteistyössä kansallisten arkistotoimijoiden kanssa kehittänyt sähköistä arkistointia niin, että siitä on tullut alalla merkittävä toimija, kouluttaja ja asiantuntija. Kehityksen jatkaminen edellytti arkiston teknisen osaamisen ja koulutusresurssin kehittämistä. ATON-hankkeen tavoitteena olikin saattaa sähköisen arkistokehityksen tekninen osaaminen sille tasolle, jota kansallisen ja kansainvälisen arkistotoiminnan kehittäminen edellyttää. Tämä tarkoitti mm. migraatiostrategian, tietoturvan ja käyttäjähallinnan saattamista kilpailukykyiselle tasolle ja auditoimista. Samalla hanke palveli MAMKin osaamista niin, että sähköinen aineistonhallinta, arkistointi ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen voitiin ottaa osaksi ammattikorkeakoulun tarjoamia opintoja.

Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämän Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksen ohella hanketta ovat rahoittaneet Mikkelin kaupunki, Elka ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen loppuraportti: aton-projektin-loppuraportti

Yhteystiedot

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

 

Faktat

ATON - Arkistoinnin tekninen osaaminen

01.01.2006 – 31.12.2007

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Itä-Suomen lääninhallitus Euroopan Sosiaalirahastosta