A multidisciplinary collaboration between universities to ensure high-level education in the era of autonomous shipping

The AutoMare EduNet project funded by the Finnish Ministry of Education and Culture is a multidisciplinary collaboration between universities to ensure high-level education in the era of autonomous shipping to meet the related emerging education needs from the maritime cluster.

The increasing level of automation and digitalization, the 4th industrial revolution, has an impact on the whole society reflecting on the needed skills of the workforce as well as education.

For the competitive advantage of the Finnish maritime cluster high level of horizontal, multidisciplinary education and expertise is needed more in the future rather than focusing on vertical specialization. This can be achieved through collaboration and increased information exchange between experts in various fields.

Regardless that autonomous ships are not sailing the seas yet, the development is rapid and the work for establishing the needed knowledge and expertise base for the future should start now to ensure that the education provided will support the maritime cluster to stay ahead of the game.

AUTONOMISEN MERENKULUN KOULUTUSVERKOSTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa yliopistojen ja korkeakoulujen monitieteistä yhteistyötä. AutoMare EduNet -hankkella varmistetaan korkeatasoinen koulutus tulevaisuuden autonomisen merenkulun aikakaudella vastaamaan merenkulkuklusterin koulutustarpeita.

Automaation ja digitalisaation kasvu, sekä 4. teollinen vallankumous vaikuttavat koko yhteiskuntaan, tulevaisuuden merenkulun ja oppilaiden koulutukseen tarvittavia tietoja sekä taitoja.

Suomen merenkulkuklusterin kilpailuedun varmistamiseksi jatkossa, tarvitsemme enemmän korkeatasoista monitieteistä koulutusta ja osaamista. Tämä saavutetaan oppilaitosten yhteistyöllä ja lisäämällä tiedonvaihtoa eri alojen asiantuntijoiden välillä. Autonomisten alusten kehitys on nopeaa ja teemme työtä tulevaisuutta varten. Tarvittava tieto- ja osaamispohja tulevaisuudelle luodaan nyt, jotta varmistamme, että tarjottava koulutus tukee meriklusterin tarpeita ja olemme maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä.

Korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö sekä tehtävät

  • Aalto yliopisto: laivojen suunnittelu, meriteknologia, merenkulun turvallisuus ja riskianalyysit, merenkulun järjestelmien ja sietokyvyn suunnittelu sekä riskien hallinnointi
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: merenkulkijoiden koulutus, satamalogistiikka, merenkulun kyberturvallisuus
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu: merenkulun säädökset ja sopimukset, IMO konventiot, riskien hallinta ja merivakuutus, merenkulkutalous, alusten rahtaus ja rahtaussopimukset, merenkulun johtaminen, merenkulkijoiden koulutus, modernit energiaratkaisut sekä anturidatan ja vikadiagnostiikan kehitys
  • Turun ammattikorkeakoulu: kyberturvallisuus, 5G ja muut viestinteknologiat, etäoperointi/valvontakäyttöliittymät, laivatekniikka, -koneistot ja -suunnittelu
  • Turun yliopisto: Yksityisoikeudellinen vastuusäätely ja lainsäädäntö (autonomisten alusten vahingonkorvausvastuu, sopimukset AI-oikeus), kyberturvallisuus, sensorifuusio, koneoppiminen, tilannekuvan luominen
  • Yrkeshögskolan Novia: merenkulkijoiden koulutus, alusten etäoperointi, merenkulun turvallisuus
  • Åbo Akademi: Lainsäädäntö (kansainvälinen ja kansallinen) ja sen aiheuttamat haasteet, merenkulun ICT/ tekoäly, sekä digitalisoituvan merenkulun liiketoimintamallit, -mahdollisuudet ja yhteistyökuviot

 

Julkaisut

Kriisiviestintä kyberkriisissä. Kyberkriiseihin valmistautuminen ja kriisiviestinnän harjoittelu pk-yrityksissä. Tuomala, Vesa; Vaahtera, Jouni; Mäkinen, Miikka (2021).  Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-329-7

Lisätietoja

Vesa Tuomala
Project Manager, projektipäällikkö
tel. +358 44 702 8320
email vesa.tuomala@xamk.fi
some linkedin.com/in/vesku

 

Faktat

Autonomisen merenkulun korkeakoulutuksen verkosto

01.03.2021 – 30.06.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Novia / Aboa Mare Turku

Osatoteuttajat: Aalto university, University of Turku, Åbo akademi, SAMK, Turun AMK, XAMK

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 500 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 46 667 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö