Biohiilestä uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon

Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon hanke kehitti ja testasi uusia kaupallistettavia biohiilituotteita ja –sovellutuksia sekä loi konkreettisia edellytyksiä uuden biohiileen perustuvan liiketoiminnan syntymiselle Etelä-Savoon. Tutkimushankkeen tuloksena syntyi uusia biohiilipohjaisia tuoteaihioita ja toimijaverkostoja biohiilituotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

 

Hankkeen toimenpiteet

  • biohiilen uusien sovelluskohteiden selvittäminen ja alustava kaupallistamismahdollisuuksien arviointi
  • tuoteinnovaatioiden testaukset uusissa käyttökohteissa laboratorio- ja demonstraatiokokeilla
  • liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistamisen valmistelu
  • raportointi ja tulosten levittäminen

 

Tulokset edistävät alueen pyrkimistä vähähiilisyyteen

Hankkeen tuloksena saatiin Laboratorio- ja demonstraatiokokeilla tietoa biohiilen toimivuudesta vettä, ravinteita ja kemikaaleja sitovana, mikä mahdollistaa biohiilen mm. käytön maanparannuksessa, kaasujen ja vesien käsittelyssä. Laboratoriomittakaavan kokeilla saatiin tietoa biohiilipohjaisten tuoteaihioiden toimivuudesta erilaisissa käyttökohteissa ja demonstraatiokokeilla luotiin konkreettisia edellytyksiä biohiilituotteille, palveluille ja liiketoiminnalle. Hankeen tulokset edistävät Etelä-Savon pyrkimystä vähähiilisyyteen, kun fossiilisia raaka-aineita korvataan biomassapohjaisilla raaka-aineilla. Hanke oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke.

Hankkeen tulokset ovat luettavissa hankkeen loppujulkaisusta Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon.

 

 

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Jussi Heinimö
Mikkelin kehitysyhtiö
Miksei Oy
ohjelmajohtaja
p. 040 544 0936
jussi.heinimo(at)mikseimikkeli.fi

Faktat

Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli

01.01.2017 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö sr

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 230 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 180 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta