BiBe – Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina -hankkeessa selvitetiin biohiilen soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia betoni- ja rakennusteollisuuden uutena materiaalivaihtoehtona. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishankkeessa kehitettiin ja testattiin uusia biohiilipohjaisia ratkaisuja ja aktivoitiin myös sidosryhmiä mukaan kehitystyöhön ja tuomaan niitä markkinoille.

Biohiilellä on monia hyviä ominaisuuksia

Biohiilen käytöllä on mahdollista keventää rakennusmateriaaleja sekä parantaa niiden lämmön- ja ääneneristävyyttä. Lisäksi biohiili ylläpitää sisäilman kosteustasapainoa, millä voi olla ilman laatua parantavia ominaisuuksia. Biohiili on stabiili materiaali, jolla on hyvä kyky sitoa ilmakehän hiilidioksidia. Biohiilen käyttö rakennusmateriaalina antaa mahdollisuuden pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Biohiilen vaikutuksia seuratTIIN ja testatTIIN

Hankkeessa selvitettiin rakennusmateriaaleihin lisättävän biohiilen teknisiä ominaisuuksia, joihin vaikuttavat muun muassa valittu raaka-aine, biohiilen valmistuslämpötila ja -aika. Biohiilen mahdollisia käyttökohteita voivat olla esimerkiksi uudenlaiset seinä- ja kattomateriaalit, betonipohjaiset hulevesirakenteet sekä pihalaatoitukset ja meluesteet.

Käyttökohteiden soveltuvuutta tutkittiin sekä laboratorio- että pilot-mittakaavan testeillä. Samalla arvioitiin uusien tuotesovellusten ympäristövaikutuksia sekä kaupallistamismahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteet olivat:
1) Arvioitiin erilaisten biohiilien mahdollisuuksia ja ominaisuuksia rakennusteollisuuden raaka-aineena
2) Biohiiltä koskevien rakennusmääräysten ja lainsäädännön kartoittaminen ja vaatimuksien selvittäminen
3) Testattiin uusia käyttömahdollisuuksia laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeilla
4) Toimijaverkoston aktivointi, demonstraatiomahdollisuuksien kartoittaminen sekä kaupallistamisen edistäminen
5) Uusien konseptien ympäristövaikutusten arviointi (vähähiilisyys ja LCA) ja vertaaminen nykyisiin käytössä oleviin vaihtoehtoihin
6) Viestintä ja raportointi

Tuloksena tietoa biohiilen käytettävyydestä

Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden tuloksena syntyi runsaasti uutta tietoa biohiilen käytettävyydestä muun muassa osana betoninvalmistusta. Lisäksi saatiin tietoa uusien tuoteaihioiden ympäristöturvallisuudesta ja käytettävyydestä kohteisiin, joissa biohiilimateriaalia voidaan hyödyntää. Biohiilen hyödyntäminen osana rakennusmateriaaleja voi vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden ja ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöä rakentamisessa.

Testausta mikkelipuistossa

Hankkeessa tehtyjen biohiilibetonipihalaattojen kestävyyttä seurattiin Mikkelipuiston testialueella. Pihalaatoihin oli käytetty viittä erilaista biohiiltä korvaamaan betonin sementtiä 1-10 painoprosenttia. Lue aiheen tiedote ja tarkastele tarkemmin koejärjestelyä.

julkaisuja:
  • Tuominen, R., Soininen, H. & Heinimö, J. Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2021. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki
  • Tuominen, R. & Sourander, M. Biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2021. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki
  • Dunderfelt, A. & Sourander, M. & Hokkanen, M. Biohiilituotteiden koevalmistus ja toimivuuden testaus. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2022. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Xamk Kehittää 2022. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki
  • Dunderfelt, A. & Sourander, M. (toim.). 2023. Biohiilen mahdollisuudet ja haasteet betonin raaka-aineena. Xamk Kehittää 217. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki
  • Dunderfelt, A. & Sourander, M. Voiko biohiilellä edistää kestävää rakentamista ja kiertotaloutta. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2023. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2023. Xamk Kehittää 2023. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

 

tapahtumat:

Poistotekstiili ja biohiili kiertotaloudessa ideapaja 13.4.2023 klo 10-15 Mikkelin kampuksella D128 ja Teams-etäyhteydellä

Esitykset:

Lisätietoja

Anna Dunderfelt
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 050 341 9805
anna.dunderfelt(at)xamk.fi

Miia Sourander
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimusinsinööri
p. 050 466 6880
miia.sourander(at)xamk.fi

Jussi Heinimö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
ohjelmajohtaja
p. 040 544 0936
jussi.heinimo(at)mikseimikkeli.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

BiBe – Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina

01.12.2020 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Muut kumppanit: Suur-Savon Energiasäätiö sr, Etelä-Savon Koulutus Oy, Betset Oy, Harri Haavikko Oy, Benetech Finland Oy, Carbo Culture Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 250 002 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 200 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta