Hanke lisäsi tietoutta tuhkalannoituksen hyödyistä suo- ja turvemetsien lannoituksessa sekä edisti polttolaitoksissa syntyvän tuhkan hyötykäyttöä.

Hankkeessa aktivoitiin eteläsavolaisia metsänomistajia, metsätoimihenkilöitä sekä maa- ja metsätalousyrittäjiä lisäämään puu- ja turvetuhkan käyttöä turvemaiden metsänlannoituksissa. Samalla kerrottiin maaseutuyrityksille työmahdollisuuksia mm. tuhkalannoitteiden levityksessä. Hanke edisti tuhkavirroille ekologisten ja ympäristön kannalta hyödyllisten käyttökohteiden löytymistä polttolaitosten tuhkajätteelle.

Metsässä tuhka lisää puuston kasvua ja elinvoimaisuutta.

Hankkeen toimenpiteet olivat:

  • tiedonvälitys- ja asiantuntijaseminaarit sekä loppuseminaari
  • työnäytökset metsänhoitoyhdistysalueittain
  • tuhkalannoituksen paikkatietopohjainen käytettävyysselvitys Etelä-Savon alueelta
  • metsänomistajakohtainen tiedottaminen selvityksen pohjalta
  • tuhkalannoituksen tietopankki metsänomistajille ja toimijoille.

Hankkeen loppuraportti julkaistiin Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa A: Tutkimuksia ja raportteja.

Lisätietoja

Kati Kontinen, p. 050 466 6656, kati.kontinen(at)xamk.fi

 

Katso Maaseutukuriirin juttu hankkeesta

http://www.maaseutukuriiri.fi/ajankohtaista/?issue=23

Faktat

Biolannoite-Tuhkasta kasvuun metsissä

01.01.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikkö

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Asiasanat