Puun ominaisuuksien mittauksen ja kasvullisen lisäyksen LED-valaistustekniikoiden kehittäminen ja pilotointi

Tavoitteet

Hankkeella kehitetään energiatehokkaita ja innovatiivisia valaistusratkaisuja Metla:n tarpeiden lähtökohdista sekä toteutetaan seurantaan ja jäljitettävyyteen liittyviä älykkäisiin menetelmiin liittyviä kokonaisratkaisuja.

Kehitettävät ja sovellettavat ratkaisut eivät ole tällä hetkellä laaja-alaisesti käytössä tässä sovelluskentässä. Etelä-Savon ja paikallisesta näkökulmasta hanke yhdessä rinnakkaishankkeiden kanssa muodostaa kokonaan uudentyyppisen innovaatioverkoston korkean teknologian, puun tutkimuksen ja metsäsektorin biotekniikkaosaajien välillä.

Toimenpiteet

Elektroniikan 3K-tehdas suunnittelee Led-tekniikoihin perustuvat valaistusmenetelmät ja -järjestelmät, toteuttaa niiden valmistuksen sekä suorittaa järjestelmien testauksen ja näiden järjestelmien asennukset valittuihin pilot-kohteisiin. Lisäksi 3K-tehdas hyödyntää RFID-tekniikoiden tutkimushankkeissa hankittua osaamista menetelmien jatkokehittämisessä, esim. Metlan tarpeiden näkökulmista taimien kasvullisen lisäyksen älykkäiden seurantajärjestelmien kehittämisessä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy uusia, innovatiivisia ja energiatehokkaita menetelmiä taimien kasvatukseen ja sydänpuun ominaisuuksien tutkimiseen sekä mittaamiseen, joilla tulee olemaan myös pitkäjänteisiä vaikutuksia alan kehittymisessä.

Yhteystiedot

Leinonen Hannu
projektipäällikkö
p. 050 309 8207
hannu.leinonen(at)mamk.fi

www.xamk.fi/bioled

 

Faktat

Bio-Led

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Savonlinnan yrityspalvelut Oy

Tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 108 026 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat