Hanke selvitti eri biosuodinmateriaalien soveltuvuutta valumavesien käsittelyyn metsäojitusalueilla.

Suometsien merkitys teollisuuden raaka-aineen lähteenä on jatkuvasti kasvanut. Noin kolmannes metsiemme kasvusta tapahtuu turvemailla.

Turvemaiden puuston kasvun nykytason ylläpitämiseksi suometsien kunnostusojituksia tarvitaan valtakunnan tasolla vuosittain noin 80 000 hehtaarin alalla. Toisaalta kunnostusojitukset aiheuttavat myös ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöille. Suuri osa metsätalouden aiheuttamasta kuormituksesta on lähtöisin juuri soiden ojituksista.

Testausta laboratoriossa ja vesiensuojelukohteissa

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen biosuotimilla eli VETU-hankkeen tavoitteena on kehittää suodattimia, jotka vähentävät vesistöihin kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Hankkeessa selvitetään eri biosuodinmateriaalien soveltuvuutta metsäojitusalueiden valumavesien käsittelyssä. Materiaalivaihtoehtojen soveltuvuutta valumavesien käsittelyyn testataan sekä laboratoriomittakaavassa että käytännön metsätalouden vesiensuojelukohteissa.

Tutustu tuloksiin julkaisusta

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-580-7

Lisätietoja

Kalle Karosto
projektipäällikkö
kalle.karosto(at)xamk.fi
p. 040 5728 926

 

Tutustu julkaisuun

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-580-7

Faktat

VETU - Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen biosuotimilla

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kehittämiskeskus Tapio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 224 988 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta