Kymenlaakso tavoittelee hiilineutraalisuutta. Alueella on useita merkittäviä toimijoita, mutta tarvitaan vahvaa ja laajenevaa yhteistyötä eri osa-alueilla tavoitteeseen pääsemiseksi. Hankkeen toiminta perustuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) -strategiaan tukien alueellista elinvoimaisuutta ja kehittymistä pääasiallisesti biotaloussektorilla.

TAVOITTEET

Biotalouden uudet tuulet – BUT -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja saada alueellinen yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle, jotta pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisätään kansainvälistäkin yhteistyötä. Hankkeessa etsitään soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja palvelemaan Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteita.

1: Kymenlaakson yhteistyön ja vetovoimaisuuden kehittäminen
•Uudet avaukset ja verkostojen laajentaminen resurssitehokkaasti ja toiminnan tekeminen kansainvälisestikin näkyväksi

2: Verkostoituminen ja alueen kv-osaamisen kasvattaminen – verkostojen laajentaminen tavoitteena kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö
• Alueellisten valmiuksien kehittäminen uuteen ohjelmakauteen (Horizon Europe) ja mm. kv. verkostoissa toimiminen

3: Substanssiosaamisen kehittäminen kansainvälisen biotalouden näkökulmasta
• Vähäpäästöisyyttä tukevien lämmitysratkaisujen edistäminen
• Materiaalitehokkuuden kehittäminen ja sivuvirtojen hyödyntämisen lisääminen
• Pakkausten arvoketjun kasvattaminen

TOIMENPITEET

1. Tiedon kokoaminen ja jakaminen, kehitystyötä edistävien tilaisuuksien järjestäminen ja niistä tiedottaminen (mm. kartoitetaan uusiomateriaalien käyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksia, jatketaan biotalouden RIS3 työtä ja tiekartan päivittämistä, tuotetaan esittely- ja markkinointimateriaalia alueen osaamisen ja mahdollisuuksien esiin nostamiseksi)
2. Ohjelmavalmistelun seuraaminen ja kv. hankeosaamisen lisääminen mm. koulutuksen kautta, kumppaneiden tunnistaminen ja yhteistyön luominen ja syventäminen lähtökohtana alueellisen kehitystyön tarpeet
3. Vähäpäästöisyyden esille tuomiseksi mm. perehdytään kasvihuonekaasulaskennan mahdollisuuksiin ja tehdään selvityksiä lämmitystapamuutoksen merkityksestä pilottikohteissa, selvitetään (myös kokeellisesti) orgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä biohajoavien tuotteiden raaka-aineena ja määritellään yritysten pakkausratkaisuille pilotointikonsepteja. Toimenpiteissä kannustetaan kehitysyhteistyöhön muutoksen edistämiseksi.

TULOKSET

Hanke on ohjannut ja edistänyt Kymenlaaksoa kohti hiilineutraalisuutta. Hanke on taannut hyvin alkaneen alueellisen kehitystyön jatkumisen Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) –strategian biotalouskärjessä. Biotalousstrategian toteutuksen kannalta oleellinen yhteistyö on tiivistynyt, ja yhteistyö eri organisaatioiden kanssa monialaisesti on edistänyt resurssien tehokasta käyttöä mahdollistaen laadukkaamman kehitystyön ja osaamisen kehittymisen alueella. Kymenlaakson tunnettuuden nosto on lisännyt alueen kiinnostusta, ja kansainvälisen tki-kehitystyön edistäminen on parantanut mahdollisuuksia saada alueelle ulkopuolista rahoitusta, joka parantaa aluekehitysmahdollisuuksia edelleen.

Lyhyen aikavälin tuloksina on:
• tunnistettu verkostokumppanuuksia, luotu kontakteja ja arvioitu yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa
• edistetty RIS3-strategian mukaisia bio- ja kiertotalouden kehitysideoita ja vähähiilisyyttä
• selvitetty ja osin pilotoitu eri sivuvirtojen hyödynnettävyyttä biohajoavissa tuotteissa
• nostettu esiin verkostoissa tunnistettuja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamistarpeita.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Petteri Jernström (6.7.2022 alkaen)

(Kirsi Tallinen 5.7.2022 asti)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Metsä, ympäristö ja energia
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
sposti: petteri.jernstrom@xamk.fi

www.xamk.fi

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/metsa-ymparisto-ja-energia

Tapahtumia

Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta -työpaja kymenlaaksolaisille yrityksille 2.6.2022 klo 13-15

Tapahtuma on osa Biotalouden uudet tuulet -(BUT) -hanketoteutusta.

Tervetuloa Sivuvirrat Materiaalitorille –etätyöpajaan, jossa opitaan tunnistamaan hukkaresursseja ja muuttamaan ne tuloiksi. Työpajassa annetaan käytännön tukea Materiaalitorin käyttöönottoon ja tietoa teollisen symbioosin hyödyistä. Materiaalitori on myyntipaikka jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille ja hyödyntäjille.

Tapahtuma on osallistujille maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki (ilm. viim. 24.5.) löytyvät seuraavan linkin takaa (klikkaa):

https://kinno.fi/sivuvirrat-materiaalitorille-tyopaja/

 

TUTUSTUMINEN LUT-yliopiston tutkimustoimintaan ja laboratorioihin 20. huhtikuuta klo 9.30.

Tutustumisvierailu oli osa Kouvola Innovationin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttamaa Biotalouden uudet tuulet -hanketta.

Vierailun pääteemana oli erityisesti konetekniikan osastolla tehtävän tutkimustyön esittely, jonka osalta haettiin tuoreinta tietoa tämänhetkisestä kehitystyöstä ekologisten pakkausratkaisujen parissa.

BUT-hankkeen julkaisuja kootusti

ARTIKKELIT/ BLOGITEKSTIT

(päiv. 11.10.2022 SR)

 

”Kymenlaakson bio- ja kiertotalouden tiekartta 2025 – uudet tuulet”. Pdf-tiedosto. Tallinen, Kirsi & Laine, Kari. Xamk kehittää 198.

 

”BUT-hanke edistää Kymenlaakson yritysten yhteistyötä korkeakoulujen kanssa”. Tallinen, Kirsi & Laine, Kari. Kymenlaakson liiton uutiskirje. Julkaistu verkossa 22.3.2022. Saatavissa: https://www.kymenlaakso.fi/rahoitus-kymenlaakson-liitto/hanketarinoita-kymenlaaksosta/biotalouden-uudet-tuulet-but

 

”Replacing fossil oil in property heating is both an ecological and an economical upgrade”. Höök, Tomi & Tallinen, Kirsi. Julkaistu verkossa 15.3.2022. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2022/metsa-ymparisto-ja-energia/replacing-fossil-oil-in-property-heating-is-both-an-ecological-and-an-economical-upgrade/

 

Materiaalitorilta voit löytää yrityksesi sivuvirroille lisäarvoa”. Laine, Kari. Blogiteksti . Julkaistu verkossa 26.1.2022. Saatavissa: https://kinno.fi/materiaalitorilta-voit-loytaa-yrityksesi-sivuvirroille-lisaarvoa/

 

Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. In: Xamk kehittää 183. Sivut 393-403. ”Bio- ja kiertotalouden verkostojen voima”. Tallinen, Kirsi; Laine, Kari, Kainusalmi, Mika; Höök, Tomi. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9

 

Circular Bioeconomy RDI and Education as Regional Influencers”. Maunula, Melina & Tallinen, Kirsi. Artikkeli julkaisussa: Beyond 2021. Volume 22: Sustainable Development and Social Responsibility. Sivut 72-80. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-400-3

 

Promoting Circular Bio-based Economy in Kymenlaakso Region”. Tallinen, Kirsi & Laine, Kari. Xamkin READ-verkkojulkaisu. Julkaistu verkossa 14.12.2021. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2021/metsa-ymparisto-ja-energia/promoting-circular-bio-based-economy-in-kymenlaakso-region/

 

Bio and circular economy – a way to success in Kymenlaakso”. Tallinen, Kirsi. Kooste 30.9.2021 webinaarista. Julkaistu verkossa 12.11.2021. Saatavissa: https://www.xamk.fi/en/research-and-development-blog/bio-and-circular-economy-a-way-to-success-in-kymenlaakso/

 

Bio- ja kiertotalous Kymenlaakson menestystekijä”. Laine, Kari. Blogiteksti bio- ja kiertotalouswebinaarista, joka pidettiin 30.9.2021. Julkaistu verkossa 7.10.2021. Saatavissa: https://kinno.fi/bio-kiertotalous-kymenlaakso/

 

Uusia materiaaleja sivuvirroista”. Kilpiäinen, Matti. Xamkin READ-verkkojulkaisu. Julkaistu verkossa 5.10.2021. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2021/metsa-ymparisto-ja-energia/uusia-materiaaleja-sivuvirroista/

 

Muotoilupilotoinnit”. Kooste biotuotemuotoiluna tehdyistä pilotoinneista. Teiskonen, Jaana & Tallinen, Kirsi. Julkaistu verkossa syksyllä 2021. pdf: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/10/but-kuvagalleria_lyhyt-netissa_05102021.pdf

 

Ympäristöystävälliset pakkausratkaisut kiinnostavat yrityksiä Kymenlaaksossa”. Laine, Kari. Verkkoartikkeli julkaistu kesällä 2021. Saatavissa: https://www.xamk.fi/kyselysta/

 

Biotuotemuotoilun kokonaisuus rakentumassa Kouvolaan”. Tallinen, Kirsi; Teiskonen, Jaana & Utriainen, Ari. Xamkin READ-verkkojulkaisu. Julkaistu verkossa 16.3.2021. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2021/metsa-ymparisto-ja-energia/biotuotemuotoilun-kokonaisuus-rakentumassa-kouvolaan/

 

Pakkausala kehittyy vauhdilla synnyttäen liiketoimintamahdollisuuksia.” Laine Kari. Verkkoartikkeli julkaistu keväällä 2021.

Saatavissa: https://kinno.fi/pakkausalankehittaminen .

 

Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2020, s. 342-351 ”Biotalouden pitkä historia Kymenlaaksossa luo vahvan pohjan rakentaa tulevaisuutta”. Tallinen, Kirsi & Laine, Kari. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5 .

 

Xamkin READ-verkkojulkaisussa 2/2020 yhteisartikkeli BUT- ja KOSKES-hankkeista. Artikkeli julkaistiin verkossa 1.6.2020. ”Kymenlaakson bio- ja kiertotaloudessa nostetta.” Tallinen, Kirsi; Maunula, Melina & Räty, Ville.

Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/metsa-ymparisto-ja-energia/kymenlaakson-bio-ja-kiertotaloudessa-nostetta/

 

VIDEOT

(päiv. 28.6.2022 JT)

Hankkeessa on toteutettu aluemarkkinointivideo(t), suomeksi ja englanniksi, ”Kymenlaakso, Promoter of bio and circular economy”:Videot katsottavissa YouTubessa. (Videot julkaistu 30.9.2021, päivitetty 28.6.2022.)

 

Kymenlaakso, bio- ja kiertotalouden edistäjä

Kymenlaakson biotalouden vahvat juuret ulottuvat 150 vuoden taakse. Metsäteollisuus ja alkutuotanto ovat yhä vahva osa Kymenlaakson identiteettiä. Kymenlaaksossa on paljon bio- ja kiertotalousliiketoimintaa, sekä useita kestävää kehitystä vahvasti edistäviä yrityksiä. Kymenlaakso on myös tehokas logistinen keskittymä, missä bio- ja kiertotaloudella on entistä suurempi rooli tulevaisuutta luotaessa.

Tervetuloa kehittyvään Kymenlaaksoon!

Materiaalin jakaminen ja kuvauskohteet: Stora Enso Anjalankosken ja Sunilan tehtaat, MM Kotkamills, UPM Kymi, Kymenlaakson Jäte, Hyötyvirta, Railgate Finland, Xamk Biosampo

 

 

Kymenlaaksossa toimitaan

Tämä voisi kiinnostaa
Tämän otsikon alle kootaan biotalouteen liittyviä uutisia ja tapahtumia, jotka ovat kiinnostavia aluekehittämisenkin näkökulmasta.

Kymenlaaksossa tehtyä
Tämän otsikon alle kootaan esimerkkejä Kymenlaaksossa tapahtuvasta toiminnasta, jolla edistetään aluekehitystä biotalouden osalta. Toiminta voi olla niin yritys-, kunta- kuin hankelähtöistä.

Voit laittaa artikkeli/juttuvinkin tähän sopivasta asiasta Kirsille, yhteystiedot sivun oikeassa laidassa!

Kymenlaaksossa tehtyä: WEBINAARI 30.9.2021

Kansainvälinen webinaari -avaus uusille  yhteistyömahdollisuuksille  (KT 1.10.)
30.9.2021 järjestettiin kansainvälinen webinaari: Bioeconomy – Made in Kymenlaakso, Finland.

Webinaarissa nostettiin esille Kymenlaakson nykyistä toimintaa, jolla edistetään bio- ja kiertotaloutta. Mukana oli erinomaisia esityksiä metsäteollisuudelta, korkeakouluilta sekä muilta alueellisesti merkittäviltä biokiertotalouden edistäjiltä. Hollannista ja Virosta saatiin myös näkökulmia kehitystyöhön.

Webinaarissa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä siitä, mitä  on tehty ja tehdään vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi.

Uskomme ja toivomme, että tästä voidaan sekä jatkaa että aloittaa uutta yhteistyötä.

Kiitokset moderaattorillemme Ari Lindemanille, kaikille puhujille ja osanottajille!

Lisätietoja hankkeen englanninkieliseltä sivustolta. (tämän sivun yläreunassa, klikkaa EN)
Tai suoraan tästä: New openings in the Bioeconomy-BUT

Kirsi Tallinen, kirsi.tallinen@xamk.fi
Kari Laine, kari.laine@kinno.fi

 

Rullaamalla tätä sivua alaspäin voit katsoa webinaarissa ensiesityksensä saaneen videon (Kymenlaakso, promoter of bio and circular economy, noin 4 min) suomenkielisenä: ”Kymenlaakso, bio- ja kiertotalouden edistäjä”

* * * * *

Klikkaa tästä Kinnon sivuilla julkaistuun blogitekstiin: https://kinno.fi/bio-kiertotalous-kymenlaakso/

30.9.2021 kansainvälinen webinaari (KT 26.2.2021, viim. päiv. 29.9.)
Syyskuussa, 30.9.2021 klo 13.00 järjestetään kansainvälinen webinaari Bioeconomy – Made in Kymenlaakso, Finland .

Webinaarissa nostetaan esille Kymenlaakson nykyistä toimintaa, jolla edistetään bio- ja kiertotaloutta ja haetaan uusia avauksia ja yhteistyömahdollisuuksia.
Yrityksillä, ja muilla toimijoilla, on mahdollisuus tuoda esille omaa kehitystyötään ja yhteistyötarpeitaan sopivien kehityskumppanien löytämiseksi.

Webinaarissa kuullaan, mitä Kymenlaaksossa (ja muuallakin Euroopassa) on tehty ja tehdään vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi.

Lisätietoja hankkeen englanninkieliseltä sivustolta. (tämän sivun yläreunassa, klikkaa EN)
Tai suoraan tästä: New openings in the Bioeconomy-BUT

ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt! Kiitos ilmoittautuneille, teitä on yli 100!

Lisäinfoa:
Kirsi Tallinen, kirsi.tallinen@xamk.fi
Kari Laine, kari.laine@kinno.fi

Webinaari on osa Tutkitun tiedon teemavuotta, sekä WCEF- oheistapahtuma. Lisätietoja näistä  löydät täältä:

www.tutkittutieto.fi

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF – Sitra

Tutkitun tiedon teemavuoden tunnus 

Pakkauswebinaari 24.2.2021

Pakkausala kehittyy vauhdilla ja uusille ekologisille pakkausratkaisulle on tarvetta. Uudet pakkausratkaisut avaavat liiketoimintamahdollisuuksia koko pakkausalan arvoketjuun, pakkausten käyttäjille, pakkausvalmistajille ja työkaluvalmistajille. Pakkausalan arvoketjusta haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 24. helmikuuta järjestettävässä webinaarissa, johon ovat tervetulleita sekä pakkausalalla jo toimivat, että toimialasta kiinnostuneet toimijat.

Kiitos osanottajille, ja pidetään yhteyttä!

Tämä voisi kiinnostaa: Vihreää vetyä ja uusiutuvaa kaasua tuottava laitos suunnitteilla

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Suunnitelmia bioakkumateriaali-tuotannon laajentamiseen

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Vihreän sähkön käyttö Kouvolan yrityksissä lisääntyy

Tämä voisi kiinnostaa: Akkumateriaali-tehdasta varten perustettu yhteisyritys

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Jatkojalostus-investointeja Kotkaan

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Akkumateriaali-tehtaita suunnitteilla Kotkaan ja Haminaan

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Mäntyöljyjalostamo Haminaan

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kouvola kehittää kiertotalousaluetta

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Stora Enso investoi Kymenlaakson tuotantolaitoksiin

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kymenlaaksoon korkeakouluyhdistys edistämään TKI-toimintaa

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kymenlaakson RIS3 –strategian päivitys käynnissä!

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Kotkaan rakennetaan ligniinin granulointi- ja pakkauslaitos

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Kymenlaakson tavaravienti vetää

Lue lisää

Tämä voisi kiinnostaa: Energiaprofessuuri Etelä-Kymenlaaksoon?

Lue lisää

Kymenlaaksossa tehtyä: Kotkassa aletaan valmistaa puupohjaista hiiltä ligniinistä akkuteollisuuden tarpeisiin

Lue lisää

KOUVOLAN HYÖTYVIRTA-ALUE KEHITTYY (31.8.2020 KT)
Hyötyvirta tarkoittaa yritysaluetta Keltakankaalla joka sijaitsee Kouvolan ja Kotkan välissä, valtatie 15 varrella.Alueelle on sijoittunut pääasiassa ympäristöliiketoimintaan keskittyneitä yrityksiä. Hyötyvirta ry:n tavoitteena on tuoda yhteen yritysten tarpeita ja pyrkiä löytämän niihin ratkaisuja yhteistyön avulla.

Aluetta kehitetään nyt vahvasti.
Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=MMq5DRmzekU

Alueen kehittämistä tukeva hanke: KOSKES-Kiertotalouden osaamiskeskus
Linkit:(Kinno) https://kinno.fi/koskes/
(Xamk) https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/koskes/

* * * * * * * *

BioSampo on Xamkin bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö Kymenlaaksossa
Tutustu BioSammon toimintaan klikkaamalla ao. linkkiä!
Linkit: https://www.xamk.fi/bio-ja-kiertotalouden-tutkimuskeskus-biosampo-2/

* * * * * * * * * * * *

* Kymenlaaksossa tehtyä * (20.5.2020 KT)
Viime vuosina on Kymenlaaksossa tehty useita biotaloutta edistäviä toimia. Tässä muutamia poimintoja:

-Muovittomat kupit, tihentyneet junavuorot Kotka-Kouvola -välillä ja ympäristökasvatustoiminta edistyksellisiä toimia alueella.
(Lähde: KyS verkkojulkaisu, julkaistu 27.2.2020.
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/b274cc93-7538-4a5e-b1b0-7fc600473738 [viitattu 5.5.2020])

-KYMBIO-hanke mukana biopolttoainelaitoksen alkutaipaleella.
(Lähde: KYMBIO-hankkeessa kehitettiin menestyksekkäästi Kymenlaakson biotaloutta. Julkaistu Rakennerahastojen uutiskirjeessä uudelleen, 5.3.2020, ensin Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeessä 4/2019 (16.12.2019). http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/uutiset?p_p_id=101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_delta=10&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_keywords=&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_Rdt36AnyqgZs_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&cur=2 [viitattu 20.5.2020]

-Uusi kaukolämpöä tuottava biopolttoainelaitos rakenteilla eteläisessä Kouvolassa.
(Lähde: Keskilaakso verkkojulkaisu, julkaistu 20.9.2019
https://www.keskilaakso.fi/2019/09/20/keltakangas-myllykoski-inkeroinen-alueen-kaukolampo-tuotetaan-jatkossa-biopolttoaineilla/ [viitattu 5.5.2020])

-Haminan Energia rakensi puupohjaista polttoainetta käyttävän lämpölaitoksen Haminaan.
(Lähde: KyS verkkojulkaisu, julkaistu 31.1.2018.
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/9b0e9cf9-bf76-4e5f-a29c-70f0cb3982cf [viitattu 5.5.2020])

Tiedotteet

Kv. kehittäminen Kymenlaaksossa, raportit

Kv. toiminnan edistämiseksi kaksi uutta raporttia (KT 29.6.2022)

Hankkeessa yhtenä tavoitteena oli kansainvälistymisen edistäminen Kymenlaakson bio- ja kiertotalouden tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tätä varten on koottuna kaksi raporttia:

1) Kansainvälisten EU-rahoitusohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia Kymenlaakson bio- ja kiertotalouden kehittämiseen. Linkki raporttiin:

Kv-kehittäminen Kymenlaaksossa_rahoitusohjelmat

2) Synergioiden mahdollistaminen rakenne- ja investointirahastojen, Horisontti-puiteohjelman ja muiden tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä kilpailukykyä edistävien EU-rahoitusohjelmien välillä. Ohjeita poliittisille päättäjille ja täytäntöönpanoelimille. Linkki raporttiin:

Alueellisen ja kansainvälisen rahoituksen synergiat

* * * * * * * * *

BUT-hankkeessa halutaan edistää Kymenlaakson bio- ja kiertotaloustoimintaa kehittämällä myös kv. osaamista, joka edelleen mahdollistaisi kv. rahoituksen saamisen alueen bio- ja kiertotalousratkaisuihin.

Hankkeessa teetettyyn selvitysraporttiin pääset klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

Kansainvälinen EU-rahoitus-case_KYMENLAAKSO_bio- ja kiertotalous

Muotoilupilotoinnit

BUT-hankkeen tavoitteisiin kuuluvat mm. ”Materiaalitehokkuuden kehittäminen ja sivuvirtojen hyödyntämisen lisääminen” sekä ”Pakkausten arvoketjun kasvattaminen”.

Materiaalitehokkuuden kehittäminen ja sivuvirtojen hyödyntämisen lisääminen sisälsi kokeiluosuuden, jossa Xamk hyödynsi muotoilupilotoinneissa yritysten sivuvirtoja ja etsi mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan, mutta ympäristöystävälliseen, käyttöön. Raaka-aineiden kartoittaminen, materiaalin työstäminen, muotoilu ja laadun arviointi sekä kehittämis- että potentiaalisten käyttökohteiden selvittäminen (mm. pakkauksina) olivat osia, joita hankkeessa toteutettiin.

Tehdyt pilotoinnit loivat pohjatietoa myös biotuotemuotoilukoulutukseen. Yhdessä opiskelijoiden kanssa tehtiin myös  materiaalikokeiluja, joista jatkokehitystä voidaan tehdä aina tuotteistamiseen asti. Pilotoinneilla luotiin pohjaa myös bio- ja kiertotalousmateriaalien ns. materiaalikirjastolle.

Lisää muotoilukokonaisuuden rakentumisesta voit lukea Xamkin READ-verkkojulkaisusta 1/2021: https://read.xamk.fi/2021/metsa-ymparisto-ja-energia/biotuotemuotoilun-kokonaisuus-rakentumassa-kouvolaan/ .

 

Voit ladata tästä presentaation BUT-hankkeen muotoilupilotoinneista.

Faktat

Biotalouden uudet tuulet

01.01.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy (Kinno), Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 450 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 213 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus