Hanke vahvistaa biotalouden uusien teknologioiden alueellista ja kansallisesti verkottunutta kehittämistyötä ja kasvuekosysteemiä.

BIOGROWTH–hanke vahvistaa ja konkretisoi merkittävästi alueellista ja kansallisesti verkottunutta kehittämistyötä ja kasvuekosysteemiä, jossa yritykset kehittävät ja testaavat biotuotetekniikan uusia tuotteita, teknologioita ja liiketoimintoja.
Toimenpiteinä on Xamkin Savonlinnan kuitutekniikan innovaatioalustan ja kumppanuuksien vahvistaminen. Hankkeessa tuotetaan prosessitutkimuksessa ja –kehityksessä tarvittavien kuvantamisteknologioiden osaamisen ja sovellusten tiekartta. Hanke lisää Xamkin yhteistyötä Aalto-yliopiston puunjalostustekniikan tutkimuksen kanssa sekä tehostaa Savonlinnan alueellisen kehitysverkoston kansainvälistä markkinointia. Lisäksi tuotetaan suunnitelmaa massiivipuurakentamisen TKI-ympäristön kehittämiseksi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Elina Havia
050 461 5572
elina.havia@xamk.fi

Faktat

Biotuotetekniikan uudet teknologiat ja kasvunlähteet (BioGrowth)

01.07.2019 – 30.06.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 350 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Xamk ja TEM Innovaatiorahoitus