Xamkin Risico-hanke järjestää ilmaisen tuote-ja palvelukehityksen kiihdytysohjelman Kymenlaakson PK-yrityksille.  Kokeneet yrityskehityksen ammattilaiset ja verkostot palveluksessasi – ilmaiseksi! 
Tule mukaan boostaamaan tuote- ja palvelukehitystä ja siihen liittyvää kaupallistamista. Ohjelman toteutetaan yhteistyössä rautaisten ammattilaisten, Vertical VC kiihdyttämön kanssa. Otaniemestä ja Helsingin Maria01 yrittäjyyskeskuksesta käsin Verticalin tiimi on vuosien saatossa toiminut niin pienten alkavien startuppien kuin isojen yritysten tuote- ja palvelukehityksen kirkastamisen ja kaupallistamisen sparraajina. PK-yrittäjille myös Vertical-tiimin laajasta verkostosta löytyy apu moneen eri alan ongelmaan.

Business booster ohjelman toteutus

Business Booster-ohjelma toteutetaan pääsääntöisesti verkossa. Eri aiheiden ympärille toteutuu 90 min asiantuntijan vetämä kokonaisuuksia, jonka jälkeen voit valita sopivan ajan yrityssparraukseen. Business Booster kiihdytysohjelma toteutetaan pääasiallisesti suomeksi, mutta tietyt osuudet voivat tarvittaessa olla englanniksi. Yrityskohtainen sparraus voidaan järjestää huippuasiantuntijoiden johdolla suomeksi, englanniksi, venäjäksi tai ruotsiksi – tarpeittenne mukaan.

Jos kiihdyttämöohjelman aikana nousee esiin muitakin aiheita, joissa PK-yritykset kaipaavat asiantuntijan neuvoja ja sparrailua, voimme järjestää pienemmällekin kokoonpanolle mentorointisessioita.

Syksymmällä jos koronatilanne sallii, voimme kokoontua pienemmällä tai isommalla porukalla Kotkassa ja/tai Kouvolassa, ja toteuttaa verkostoitumismatkan Helsinkiin.

ALUSTAVA OHJELMA:
Ajankohta Aihe Lisätiedot
Toukokuu 11, klo 09:00-10:30 Asiakasymmärrys ja segmentointi Kohderyhmien ymmärtämisellä kasvua
Toukokuu 25, klo 9:00-10:30 Design Thinking Muuta käyttäjän tarpeiden ymmärrys liiketoiminnaksi
Kesäkuu 8, klo 9:00-10:30 Product/Market Fit Sopivan markkinan löytäminen tuotteelle/palvelulle
Elokuun aikataulu vielä tarkentuu Aiheet kehitetään yritysten tarpeen mukaan Kolme aihetta lisää sparrailuineen
Syyskuun alun lopputapahtuma tarkentuu Verkostoituminen ja jatkotoimet Koronatilanteen salliessa verkostoidumme

 

Business Booster loppukevään ja alkukesän aiheet

aIHE 1: ASIAKASYMMÄRRYS JA SEGMENTOINTI

Asiakassegmentointi tuottaa yrityksellesi asiakasymmärrystä, jonka myötä tunnistat relevantit prospektit, joiden houkuttelemiseksi kannattaa satsata yrityksesi myynnin ja markkinoinnin resursseja. Asiakastieto tuottaa yrityksellesi räätälöidyt asiakassegmentit, joiden myötä saat käyttöösi hyvin tarkat kohderyhmät myyntiin ja markkinointiin.

aihe 2: DESIGN THINKING

Design Thinking -menetelmä on ihmiskeskeisen suunnittelun lähestymistapa. Se perustuu loppukäyttäjän tarpeiden ja ympäristön ymmärtämiseen. Menetelmää voidaan soveltaa tuotteiden, palveluiden ja prosessien suunnitteluun. Samalla kun toteutetaan haluttu liiketoiminnan vaikutus, suunnittelussa otetaan huomioon inhimilliset tekijät.

aihe 3: Product/market fit

Product/Market Fit tarkoittaa, että tuotteelle on löytynyt täydellisesti sopiva markkina, eli tuoteratkaisu tuottaa niin paljon arvoa kohdeyleisölle, että he ovat valmiita kunnolla maksamaan siitä. P/MF:n etsimissä pyritään hahmottamaan oikea tuote/palvelu, oikeaan markkinaan, oikealla go-to-market -mallilla.

 

Lisätietoja

Kysykää lisätietoja:

Projektipäällikkö Erna Gronow

erna.gronow@xamk.fi

+358 40 688 6919

Vertical asiantuntijat ja verkostot palveluksessasi

Kiihdytysohjelman asiantuntijoina toimivat Vertical tuote- ja palvelukehityksen sekä kaupallistamisen kokeneet ammattilaiset.

Lisätietoja Verticalista

Faktat

11.05.2021 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK RISICO hanke

Painoalat: Digitaalinen talous