Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa – diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen

Suomen Akatemian rahoittamassa vertailevassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin somaleiden ylikansallisia verkostoja, yhteiskunnallista osallistumista ja kansallista identifioitumista Suomessa ja Minnesotassa. Somalien integroituminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla, vaikka heidän asemansa paranee koko ajan. Somalit ovat eniten rasismia kokeva ryhmä, he eristäytyvät usein omille asuinalueille ja heidän koulutustasonsa, kielitaitonsa ja työllisyysasteensa on matala.

Minnesotassa on Yhdysvaltojen merkittävin somalikeskittymä ja iso osa haasteista samantyyppisiä kuin Suomessa. Merkittävien haasteiden ohella Minnesotassa on kuitenkin paljon menestystarinoita: somalit omistavat ja pyörittävät satoja yrityksiä, heitä on yliopistojen professoreina ja korkeakoulutettujen somalien määrä kasvaa koko ajan.

Hankkeen yksi päätavoitteista oli tarkastella Minnesotassa ja Suomessa suoritettavien vertailtavien kotouttamis- ja kansalaisuuslainsäädäntöanalyysien, tilastollisten demografia-aineistojen, eri ministeriöiden ja merkittävien järjestöjen asiantuntijahaastattelujen sekä somaleilta kerättävien haastattelujen avulla, miten menestystarinoiden edistämistä voisi edesauttaa myös Suomessa.

Vertailevalla tutkimuksella pyrittiin tuomaan esille, mitkä ovat nimenomaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin kiinnittyviä kotoutumisen kipupisteitä ja mitä näille voitaisiin tehdä. Nuorisoalan osaamiskeskittymänä Juvenian mielenkiinto akatemiahankkeessa kohdistui erityisesti nuorimpiin, ns. toisen polven somalinuoriin.

Yhteystiedot

Jussi Ronkainen
vastuullinen johtaja/
responsible leader
jussi.ronkanen(at)mamk.fi
+358 50 312 4983

Marko Kananen
tutkija/researcher
marko.kananen(at)mamk.fi
+358 40 631 3729

Faktat

CONDIC - Contexts of diaspora citizenship - Transnational networks, social participation and social identification of Somalis in Finland and in the U.S.

01.09.2012 – 31.08.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 181 117 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen Akatemia

Asiasanat