Dalain tarkoituksena on kehittää tekoälyn avulla kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin automatisointia ja aineistojen automaattista kuvailua.

Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti (Dalai) on Kansallisarkiston johtama hanke, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Kansallisarkiston partnereina hankkeessa ovat Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto Elka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja Disec Oy

Dalain tarkoituksena on kehittää tekoälyn avulla kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin automatisointia ja aineistojen automaattista kuvailua. Lisäksi hankkeessa edistetään kehitettyjen menetelmien käyttöönottoa.

Keskeisin kohderyhmä ovat muistiorganisaatiot, arkistot, museot ja kirjastot, jotka digitoivat ja tarjoavat digitaalisia aineistoja asiakkailleen, sekä yritykset, jotka kehittävät digitointiin ja digitaalisten aineistojen käsittelyyn liittyviä palveluita.

Dalai tekee läheistä yhteistyötä erityisesti Mikkelin Memory Campuksen toimijoiden kanssa, mutta hankkeen kehittämät tulokset tulevat olemaan avoimesti kaikkien aineistojaan digitoivien organisaatioiden käytettävissä.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä (2012–2020) -ohjelma sekä Mikkelin kaupunki. Hanke alkoi 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023.

Partnerit hankkeessa

Kansallisarkiston vastuulla on kolme työpakettia, joissa kehitetään työkaluja digitaalisen kuvanlaadun automaattiseen validointiin, aineiston tyypittelyyn ja entiteettien tunnistamiseen.

Organisaatioiden tiedonhallintaprosesseihin palveluja tarjoava Disec Oy vastaa hankkeessa kehitettävien mallien testauksesta erityisesti Memory Campuksen toimijaverkostoa hyödyntäen. Hankkeessa kehitetyt komponentit integroidaan käyttöliittymään, jonka kehittämisestä puolestaan vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kansallisarkisto

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa.

Kansallisarkiston tehtäviin kuuluu varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilyminen, toimia viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena sekä edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta.

Osana tehtäviään Kansallisarkisto on toteuttanut ja kehittänyt jo 20 vuoden ajan kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen digitointia sekä digitaalisten asiakirjojen käytettävyyttä.

Elka – Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto

elka-logo_x

Elka, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto, on toiminut Mikkelissä vuodesta 1981 alkaen. Elkan toiminnan tarkoituksena on turvata suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen. Elkassa oleva materiaali on tarkoitettu nykyisten ja tulevien eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto.

Elkaan luovutettuja aineistoja on digitoitu 2000-luvun alusta lähtien. Edelleen suuri osa arkistoista otetaan vastaan paperimuodossa, mutta asiakirjahallinnon sähköistyessä myös Elka kehittää sähköisiä palvelujaan siten, että ne vastaavat sekä yritysten että asiakirjojen käyttäjien tarpeita.

 

Disec

Disec_logo

Disec Oy on mikkeliläinen tiedonhallinta- ja digitointipalveluita tarjoava yritys, joka on aloittanut toimintansa 2004. Disec on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhteisen EU-hankkeen pohjalta syntynyt spin-off yritys. Etelä-Savosta käsin Disec tarjoaa monipuolisia SaaS-palveluja (Software as a Service) sekä isoille että pienille yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille. Asiakkaina on täällä hetkellä mm. valtakunnallisia terveysalan toimijoita, suurimpia kaupunkeja, yliopistoja, museoita ja arkistoja

Lisätietoja

 • Maija Mäkikalli, projektipäällikkö, maija.makikalli@kansallisarkisto.fi

Projektiryhmä

Kansallisarkisto

 • Maiju Pohjola, tuoteomistaja
 • Maija Mäkikalli, projektipäällikkö
 • Riikka Marttila, koneoppimisen pääsuunnittelija
 • Mikko Lipsanen, koneoppimisen suunnittelija
 • Satu Palander, aineistokoordinaattori
 • Roosa Kytöaho, opetusaineiston tuottaja
 • Laura Kukkohovi, opetusaineiston tuottaja
 • Vesa Laitinen, opetusaineiston tuottaja

ELKA – Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto

 • Tuire Paajanen, projektiasiantuntija
 • Mika Kokkonen, tietohallintoasiantuntija

XAMK – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 • Tuomo Räisänen, ohjelmistosuunnittelija
 • Anssi Jääskeläinen, tutkimuspäällikkö

Disec Oy

 • Aki Lassila

Faktat

Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Tutkimuskeskus: Digitalia

Asiasanat