Hankkeessa kehitetään yritysten kilpailukykyä sekä vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

 

Tavoitteet

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi -hankkeessa kehitetään yritysten kilpailukykyä sekä vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Tavoitteina on vähähiilisyyttä lisäävien resurssitehokkaiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen valmistavassa teollisuudessa sekä hankkeen piirissä olevien yritysten keskinäisen yhteistyön edesauttaminen ja tiivistäminen. Lisäksi edistetään uusien verkostomuotoisten toimintamallien käyttöönottoa yritysten viennissä ja kansainvälistymisessä. Yritykset pääsevät hankkeen kautta kehittämään, testaamaan ja hyödyntämään uusia resurssitehokkaita, vähähiilisiä toimintamalleja kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen painopisteenä on vähähiilisen teollisuustoiminnan kehittäminen hyödyntämällä tuotannollisten pk-yritysten – ja IT-alan startup -yritysten aiempaa syvällisempää yhteistyötä ja digitaalisia mahdollisuuksia.


Toimenpiteet

Yritysten kv-valmiuksia ja verkostoja kehitetään hankkeessa esim. eri aihealueille kohdennettujen selvitysten, työpajojen ja tapahtumien avulla. Tällaisia ovat mm. erilaiset päättäjävierailut Suomesta kohdemarkkinoille ja suomalaiseen teknologiaan keskittyvät vierailut Suomeen. Lisäksi hanke tukee yritysten osallistumista eri kv-tapahtumiin ja messuille sekä tuottaa osallistujilleen markkinatietoa.


Tulokset

Hankkeessa tiivistetään yritysten välistä yhteistyötä vähähiilisyyden ja kansainvälistymisen edistämiseksi yhteistyössä startup-yritysten kanssa. Yrityksissä syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja tuetaan edistämällä teollisten prosessien vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta uusien digitaalisten työkalujen avulla. Hankkeessa kehitettävää tietoalustaa saatetaan yritysten käyttöön teollisten symbioosien muodostumisen ja vähähiilisen toimintamallin edistämiseksi sekä kiertotalouden tehostamiseksi.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mikko Hokkanen
P. 040 673 9529

Faktat

Developing the capabilities of the companies for export and internationalization using low carbon and digital solutions – DCFB

01.01.2018 - 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Navitas Kehitys Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 689 940 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 856 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu