Hankkeessa kehitettiin yritysten kilpailukykyä sekä vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

 

Tavoitteet

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi -hankkeessa kehitettiin yritysten kilpailukykyä sekä vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Tavoitteina oli vähähiilisyyttä lisäävien resurssitehokkaiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen valmistavassa teollisuudessa sekä hankkeen piirissä olevien yritysten keskinäisen yhteistyön edesauttaminen ja tiivistäminen. Lisäksi edistettiin uusien verkostomuotoisten toimintamallien käyttöönottoa yritysten viennissä ja kansainvälistymisessä. Yritykset pääsivät hankkeen kautta kehittämään, testaamaan ja hyödyntämään uusia resurssitehokkaita, vähähiilisiä toimintamalleja kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen painopisteenä oli vähähiilisen teollisuustoiminnan kehittäminen hyödyntämällä tuotannollisten pk-yritysten – ja IT-alan startup -yritysten aiempaa syvällisempää yhteistyötä ja digitaalisia mahdollisuuksia.


Toimenpiteet

Yritysten kv-valmiuksia ja verkostoja kehitettiin hankkeessa mm. eri aihealueille kohdennettujen selvitysten, työpajojen ja tapahtumien avulla. Tällaisia olivat mm. erilaiset päättäjävierailut Suomesta kohdemarkkinoille ja suomalaiseen teknologiaan keskittyvät vierailut Suomeen. Lisäksi hanke tuki yritysten osallistumista eri kv-tapahtumiin ja messuille sekä tuotti osallistujilleen markkinatietoa.


Tulokset

Hankkeessa tiivistettiin yritysten välistä yhteistyötä vähähiilisyyden ja kansainvälistymisen edistämiseksi yhteistyössä startup-yritysten kanssa. Yrityksissä syntyneitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja tuettiin edistämällä teollisten prosessien vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta uusien digitaalisten työkalujen avulla. Hankkeessa kehitettyä tietoalustaa (mansyns.fi) saatettiin yritysten käyttöön teollisten symbioosien muodostumisen ja vähähiilisen toimintamallin edistämiseksi sekä kiertotalouden tehostamiseksi.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Mikko Hokkanen
P. 040 673 9529

Faktat

Developing the capabilities of the companies for export and internationalization using low carbon and digital solutions – DCFB

01.01.2018 – 29.02.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Navitas Kehitys Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 689 940 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 856 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)