Tavoitteena rakentaa moduleista koostuva koulutustarjotin, joka on käytössä verkoston korkeakoulujen kesken.

TAVOITTEET

  • Koulutusten tavoitteena on nostaa liiketalouden osaamistasoa ja digikyvykkyyttä suomalaisissa yrityksissä ja julkishallinnossa
  • Tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys digikyvykkyydestä suomalaisissa ammattikorkeakouluissa
  • Osaamistarpeiden kartoituksen jälkeen tavoitteena on erikoitumiskoulutuksiin liittyvien moduulien yhteinen suunnittelu.

TOIMENPITEET

  • Selvitetään millaista liiketalouden osaamista tulevaisuuden liike-elämä tarvitsee, ja millaista osaamista liiketalouden ammattilaiset tarvitsevat digitalisoituvassa ympäristössä.
  • Suunnitellaan 5-15 op laajuisia tuotteistettuja sisältökokonaisuuksia, joiden pohjalta on mahdollisuus muodostaa erikoistumiskoulutuskokonaisuuksia vastaamaan työelämän ja yksilöiden muuttuvia tarpeita.
  • Tehdään alueellisia kokeiluja, joiden kautta rakennetaan tuotteistettuja sisältökokonaisuuksia.

TULOKSET

Lisätietoja

Ollanketo Anna
projektipäällikkö
040 183 9330
anna.ollanketo(at)xamk.fi

Anna-Mari Rossi
lehtori
040 668 2689
anna-mari.rossi(at)xamk.fi

Faktat

Liiketalouden osaaja digitalisaatiossa – erikoistumiskoulutuksen kehittäminen korkeakoulussa

01.01.2016 – 31.07.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: alueiden yritykset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: opetus- ja kulttuuriministeriö