DIGIFOR – Digital Forest Pedagogy hankkeen tavoite on tuottaa ohjelma-alueen metsäalan opiskelijoille osaamista ja valmiuksia, joilla he menestyvät työssään metsätoimialan muuttuvissa tehtävissä. Yhteiskunnan ja työelämän muutos aiheuttaa sen, että myös koulutuksen ja elinikäisen oppimisen on muututtava. Opiskelu muuttuu osittain ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Erilaiset verkko-opiskelumenetelmät ja –materiaalit mahdollistavat myös yksilöllisemmän opiskelun. Korkeakoulujen opetusta on kehitettävä, jotta metsäala saa osaavia ja kyvykkäitä ammattilaisia myös tulevaisuudessa. Hanke edistää digitaalisen oppimisen menetelmiä, kansainvälistä yhteistyötä sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyötä.

 

Toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutamme seuraavat toimenpiteet, joilla hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan:
– Kehitämme metsäalan verkko-oppimiselle pedagogisen perustan
– Valmennamme opettajia käyttämään erilaisia ja tarkoituksenmukaisia verkko-oppimisen menetelmiä ja työkaluja omilla opintojaksoillaan
– Teemme yhdessä verkko-osioita omille opintojaksoille
– Toteutamme opintojaksot, jotka sisältävät kehitettyjä verkko-osioita
– Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä MOOCeja
– Rakennamme ja vahvistamme yliopistojen työelämäyhteistyötä

 

TULOKSET

Hankkeen kansainvälinen yhteistyö vahvistaa metsäopetusta ohjelma-alueella. Tuloksena partnerikorkeakouluilla on käytössään laadukasta ja ajantasaista verkko-opetusta, jota on kehitetty yhdessä yritysten ja partneriverkoston kanssa. Tätä kautta korkeakouluista valmistuvilla opiskelijoilla on entistä parempi osaaminen ja valmiudet työskennellä metsäalan muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi partnerikorkeakoulut ja alueen yritykset muodostavat verkoston, joka toimii aktiivisesti ja kehittää metsäalan opetusta.

 

Lisätietoja

Kirsi Itkonen
Projektipäällikkö
040 842 0623
kirsi.itkonen@xamk.fi

Faktat

Digital Forest Pedagogy

01.11.2018 – 31.10.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Saint Petersburg State Forest Technical University, Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design sekä Itä-Suomen yliopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 691 499 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 340 197 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.