Digiportaat 2.0 -hanke vastaa tarpeeseen kehittää pk-yritysten digitaitoja ja –valmiuksia

Hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten digitaitoja ja auttaa yrityksiä kasvu-uralle.Perusvalmiudet ovat monilla yrittäjillä jo olemassa, mutta hanke nostaa rimaa korkeammalle: jos aiempi tarve on ollut auttaa yrityksiä ylipäätään löytymään ja erottumaan digitaalisissa kanavissa, on Digiportaat 2.0 -tavoite kääntää tämä näkyvyys euroiksi.

Osallistuvat yritykset saavat koulutusta, sparrausta ja konkreettista tukea digitaitojen vahvistamiseen ja digitalisaationhyödyntämiseen yritystoiminnassaan. Uudet toimintatavat viedään suoraan käytäntöön. Toimenpiteet noudattelevat kerroksittaista mallia, jossa alimmat kerrokset ohjaavat yritykset mukaan ja tarjoavat digikoulutuspolkuja ja sparrausta.Kerros kerrokselta vaatimustasoa nostetaan, päätyen digitaalisen markkinoinnin ohjelmaan ja kansainvälistyvänverkkokaupan edellytysten kartoittamiseen.

Hankkeessa kontaktoidaan useita satoja yrityksiä ja hankkeen toimenpiteisiin osallistuu arviolta 150 yritystä. Yritykset osallistuvat useisiin eri koulutuksiin. Hankkeessa järjestetään kaikkiaan 150 koulutusta, joilla tavoitetaan satoja osallistujia. Koulutukset pitävät sisällään myös digityöpajoja, 10 kaikille avointa digi-infoa sekä loppuseminaarin.Lisäksi tarjolla ovat sähköisen oppimisympäristön sisällöt. Yrityksille luodaan puitteet vertaisoppimiseen ja kokemustenjakamiseen mm. digitaalisen markkinoinnin ja kansainvälistyvän verkkokaupan ohjelmissa.

Tutustu tarkemmin Digiportaat 2.0 toimintaan www.digiportaat.fi

Lisätietoja

Anna Ollanketo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 183 9330
anna.ollanketo@xamk.fi

Faktat

Digiportaat 2.0 - Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun

01.10.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ProAgria Etelä-Savon Oy, Savonlinnan Hankekehitys Oy

Muut kumppanit: Kaupungit ja kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Savonlinna, Sulkava, Rantasalmi

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 360 632 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 697 840 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)