Kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä.

KESKIÖSSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN & KÄYTTÄJÄKESKEISYYS

DigiSote-hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten sovellusten ja palveluiden käyttäjänä sekä työprosessien kehittäjänä. Sote-alan digitalisaatiohankkeita on viime vuosina ollut useita, mutta näistä hankkeista ei olla saatu riittävästi pysyviä tuloksia. Lähestymiskulma hankkeen tavoitteeseen onkin henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä käyttäjäkeskeisyys, jolloin toivotaan saavan aikaan pysyvämpiä tuloksia.

DIGITALISAATIO ON MAHDOLLISUUS

Digitalisaatio on hallitusohjelman keskeisimpiä teemoja, joka näkyy miltei jokaisessa kärkihankkeessa, joten hanke on hyvin ajankohtainen. DigiSote-hankkeen tavoitteen toteutuessa tullaan näkemään monia hyötyjä sote-alalla mm. tuottavuuden paranemisella, byrokratian vähenemisellä sekä potilastyön sujuvuudella. Digitalisaatio antaa mahdollisuuden yhdenvertaisen palvelun tarjoamiseen myös syrjäkylien asukkaille.

TYÖKALUJA MUUTOKSEEN

Hankkeen aikana kehitetään monipuolisesti digitaalisia sote-palveluita erilaisten kokeilujen avulla koko Etelä-Savon alueella. Hankkeessa luodaan sote-alalle digitalisaation käyttöönoton malli, jota hyödynnetään hankkeen jälkeen muidenkin digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa digitalisaation lisäämiseen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen omilta verkkosivuilta http://digisotehanke.fi. Tietoa hankkeesta on myös osatoteuttajien kotisivuilla http://www.essote.fi/, http://www.sosteri.fi/ ja www.diak.fi.

 

Ota yhteyttä

Marja-Liisa Laitinen
projektipäällikkö
p. 0408266073
marja-liisa.laitinen@xamk.fi

Timo Hantunen
TKI-asiantuntija
p. 0404866710
timo.hantunen@xamk.fi
www.xamk.fi/digisote
 

Hankkeen päätöswebinaari ”Haloo, haloo, missä digipalvelut?” 15.8.2018:

Hankkeen julkaisu ”Digi vie, sote vikisee”.
Kokemuksia sote-alan digitalisaatiosta DigiSote-hankkeessa Etelä-Savossa.
toim. Marja-Liisa Laitinen
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-090-6

Faktat

DigiSote - Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti käyttöön

01.09.2016 – 31.08.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi (Seutusote)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 871 098 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta