Hankkeen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja työhyvinvointia eteläsavolaisissa pk-yrityksissä.

Digitetu -hankkeen tavoitteena on digitaalisuuden ja prosessien kehittämisen avulla parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia eteläsavolaisissa pk-yrityksissä. Digitaalisuuden ja prosessien kehittämisen avulla hankkeessa mukana olevat yritykset kykenevät toteuttamaan tarvittavia uudistuksia toimintatapoihinsa. Hankkeen toimenpiteet jakautuivat kolmeen osioon:

Työpaketti I Digitaalisuuden hallinnalla tuottavuuteen

Tuloksena hankkeessa mukana oleville yrityksille syntyi laajempi ymmärrys digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnassa sekä valmiudet digitaalisuuden ja etenkin monikanavaisuuden hyödyntämiseen paranevat osaamisen kehittymisen kautta.

Työpaketti II Teknologian ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen

Hankkeessa koulutettiin Six sigma asiantuntijoita yrityksiin (Six Sigma on joukko käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla parannetaan systemaattisesti kaikkia prosesseja) ja käynnistettiin yrityskohtaiset Six sigma – projektit.  Hankkeessa toteutettiin valikoitujen uusien tekniikoiden ja menetelmien intensiivikoulutusten suunnittelu ja toteutus sekä pilotoitiin menetelmä ja esimerkki sisällöstä hiljaisen tiedon taltiointiin ja jakamiseen teknologiateollisuudessa. Tuloksena prosessien kehittämiseen liittyvät osaamiset ja menetelmien sovellustaito on siirretty yrityksiin.

Työpaketti III Kehittämisen vaikutukset työhyvinvointiin

Hankkeessa seurattiin tuottavuuden parantumisen ja digitaalisuuden kehittymisen vaikutusta työhyvinvointiin.

 

www.xamk.fi/digitetu

 

Lisätietoja

Anna-Maija Torniainen
projektipäällikkö
p. 040 628 0901
anna-maija.torniainen(at)xamk.fi

 

Hankkeen julkaisut:
Digitaalisuudella tuottavuutta työelämään

Monikanavainen markkinointi pk-yrityksissä

Digitaalisuudella tehokkuutta liiketoimintaan

Koulutukset ja tapahtumat:

Palvelumuotoilun kehittäminen digitaalisissa verkkopalveluissa

Digi-illat

Faktat

Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen - DigiTetu

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 182 683 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta