Tutkimus tuo tietoa digitalisaation vaikutuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista nuorisotyössä.

Juvenia toteuttaa ajalla 1.3.2019-31.8.2019 nuorisotyön digitalisaatiota tarkastelevan tutkimuksen, jonka on tilannut Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa laadullista tietoa siitä, miten digitalisoitumiseen liittyvä laajempi sosiaalinen muutos ilmenee nuorisotyössä ja miten nuorisoalan tutkintoon johtava ammatillinen opisto- ja korkeakoulutus vastaa nuorisotyön digitalisoitumiseen liittyviin osaamistarpeisiin. Tutkimushankkeessa toteutetaan kaksivaiheinen laadullinen tutkimus, jossa kartoitetaan nuorisotyön esimiesten ja suunnittelijoiden näkemyksiä nuorisotyön digitalisoitumisesta sekä tarkastellaan sitä, miten nuorisotyön digitalisoituminen näkyy tällä hetkellä nuorisoalan koulutuksessa.

Hankkeen ensimmäisen osatutkimuksen aineisto kerätään nuorisotyön asiantuntijoille suunnattavan tulevaisuuden trendeihin pohjautuvan eDelfoi-kyselyn ja fokusryhmähaastattelujen avulla. Hankkeen toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan nuorisoalan koulutuslinjojen opetussuunnitelmia sekä kartoitetaan nuorisotyön opetuksen digitaalisista sisällöistä vastaavien lehtoreiden näkemyksiä teemahaastattelujen avulla. Hankkeen kahdessa osatutkimuksessa halutaan yleisesti ottaen selvittää, mikä digitaalisuuden tila on tällä hetkellä nuorisotyössä ja nuorisoalan opetuksessa.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytännön kehittämistyössä hyödynnettävää tietoa digitalisoitumisen potentiaalista nuorisotyössä ja laajemmin koko nuorisoalalla. Tutkimustiedon avulla voidaan syventää digitalisoitumisen vahvuuksia ja tarkentaa sen kärkiä nuorisotyön kehittämisessä sekä osoittaa mahdollisia ongelmakohtia digitalisoitumisen prosesseissa. Molempien osatutkimusten tulokset kootaan itsenäisiin raportteihin ja tuloksia levitetään nuorisoalan julkaisuissa ja tapahtumissa.

Lisätietoja

Sari Tuuva-Hongisto

TKI-asiantuntija, Juvenia

sari.tuuva-hongisto@xamk.fi

p. 040-162 6713

 

Susan Eriksson

projektitutkija, Juvenia

susan.eriksson@xamk.fi

p. 040-684 7702

 

Faktat

Digitalisaatio nuorisotyössä

01.03.2019 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Juvenia

Muut kumppanit: Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 30 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke