Digitointiosaamisen kartoitus luo edellytyksiä osaamisen kasvattamiseksi sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Hanke vastaa tarpeeseen koota tilannekuva digitoinnin osaamistarpeista ja osaamisvajeista, ja samalla laajemmin digitalisaation synnyttämistä osaamisvaatimuksista. Hanke selvittää laajasti sekä julkisen että yksityisen sektorin osaamistarpeita digitointiin liittyen, jäsentäen niitä jatkokehittämisen pohjaksi.

Laajentamalla tietopohjaa selvitys vahvistaa Memory Campuksen osaamiskeskittymää, palvellen jatkuvan oppimisen tavoitteita, osaamisen ennakointia, liiketoiminnan kehittämistä sekä koulutusten suunnittelua. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää alueellisessa osaamisen ennakointityössä.

Kiinnostuneet organisaatiot voivat ilmoittautua kartoitukseen ottamalla yhteyttä Lisätietoja-kohdan osoitteeseen. Kartoitukset toteutetaan helmi-maaliskuussa 2023.

Lisätietoja

Sari Järn, TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, tutkimuskeskus Digitalia
Käyntiosoite: Patteristonkatu 2, 50100 MIKKELI
050 348 5331
www.xamk.fi

Tietosuojaselosteen linkki

Faktat

Digitoinnin osaamiskartoitus

01.01.2023 – 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 25 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto

Asiasanat