XAMK:n Digiverstas tuo yhteen yritykset ja opiskelijat!

 

Projektit Tapahtumat Blogi Opiskelijoille Yrityksille

 

Tavoitteena on perustaa Kymenlaaksoon innovaatioekosysteemi, joka edistää alueen digitalisaatiota ja start up -yrittäjyyttä.

Digiverstas auttaa alueemme toimijoita digitalisaation kehittämisessä. Digiverstas tarjoaa uudenlaisen innovatiivisen ympäristön eri alojen ammattilaisten kohtaamisille. Hankkeessa luodaan monialaisia ammattilaisista ja opiskelijoista koostuvia verkostoja, jotka kokoontuvat yhteen tuottaakseen uudenlaisia innovaatioita tai ratkaistakseen yrityksen toimintaan liittyviä ongelmia.  Digiverstas toimii operaattorina työelämälähtöisten projektien toteuttamiselle, kokeiluille, asiantuntija-seminaareille sekä start-up ideoiden työstämiselle. Digiverstas luo innovaatioalustan, joka mahdollistaa yritysten palvelu- ja tuotekehitystä sekä synnyttää uutta osaamista. Toiminta edistää digitalisaatiota, vahvistaa seudun vetovoimaa ja edistää opiskelijoiden työllistymistä seudun yrityksiin.

TOIMINTA

Digiverstaan innovaatioekosysteemi toimii uusien ideoiden kaupallistamisen tukena ja yrittäjyyden alkutaipaleella olevien kiihdyttämönä, jossa testataan yritysideoita. Digiverstaan tarkoituksena on mahdollistaa myös nousu opiskelijasta yrittäjäksi. Samalla Digiverstas tukee olemassa olevien yritysten tarpeita tarjoamalla yritysten avuksi erilaisia opiskelijatapahtumia ja mahdollisuuden saada monialaisia opiskelijatiimejä ratkomaan yritysten ongelmia. Yritykset voivat myös verkostoitua keskenään ja käyttää Digiverstasta rekrytoinnin välineenä. Hankkeen toiminnassa hyödynnetään kokeilukulttuuria. Kokeilukulttuuri tarkoittaa käytännön ongelmien ratkaisua, tekemällä oppimista ja yhteiskehittelyä. Hankkeessa kokeilukulttuuri näkyy erityisesti hackathon-menetelmän soveltamisena.

TULOKSET

– Digitalisaatiota hyödyntävä korkean tason innovaatiokeskus, jonka palveluita tarjotaan yrityksille
– Uusia oppimisympäristöjä kokeilujen ja pilotointien avulla
– Opiskelijat saavat Digiverstaalta: työelämäkokemusta yritystoimeksiantona tehtävistä projekteista, kokemusta tavoitteellisesta ja monialaisesta tiimityöstä sekä projektinhallinnasta, kontaktit ja verkostot yrityksistä ja organisaatioista sekä opintopisteitä ja vaihtelua koulurutiiniin

 

 

Lisätietoja

Maarit Vahvanen
Projektipäällikkö
p. 044 702 8428
maarit.vahvanen@xamk.fi

Opiskelijoille

Digiverstas on oppimisympäristö, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työelämälähtöisten toimeksiantojen ja projektien toteuttamiseen monialaisissa opiskelijatiimeissä. Digiverstaalla järjestetään ajankohtaisia tapahtumia, työpajoja sekä innovoidaan ja työstetään start up ideoita. Osallistumalla Digiverstaan toimintaan pääset työskentelemään työelämälähtöisesti ja kartutat arvokasta työkokemusta projekti- ja tiimityöskentelystä, verkostoidut ja laajennat osaamistasi. Digiverstas toimii myös väylänä työelämään!

Hae mukaan projekteihin

Yrityksille

Digiverstas tarjoaa yrityksille aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoita omissa projekteissaan, joihin yrityksen omat resurssit eivät riitä tai projektin tuottaminen ei ole osa yrityksen ydintoimintoja. Digiverstaalla järjestetään myös tapahtumia ja koulutuksia, joiden tarkoitus on tuoda yrityksille uusin tieto alalta. Myös opinnäytetyötoimeksiantojen välittäminen opiskelijoille onnistuu Digiverstaan kautta.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Jätä projekti-idea tai koulutustoive

Ajankohtaista

Verkostoitumista aamupalalla – Digiaamiaisen toimintamalli opinnäytetyönä

Digiverstaan Digiaamiais-konseptista tehty opinnäytetyö valmistui vuoden 2018 lopussa ja samalla Digiaamiaisen toimintamalli on saatu kiteytettyä jaettavaan muotoon. Opiskelijat toteuttivat ja suunnittelivat keväällä 2018 järjestettäviä tapahtumia Digiverstaalle, tutustuivat ohjeisiin tapahtumanjärjestämisestä ja hyviin käytäntöihin kirjallisuudessa ja rakensivat sitä kautta Digiaamiaiselle toimintamallin. Digiverstaalla on järjestetty verkostoitumisaamiaisia kolme kertaa. Voit tutustua aikaisempiin tapahtumiin täältä ja täältä. Opinnäytetyössä aamiaisen idea...

Suomen luonto ja peliala: Digiverstaan harjoittelijoiden kokemukset

Digiverstas vastaanotti neljä opiskelijaharjoittelijaa Maltalta: Matthew Farrugia, Karel Tanti, Isaac Grech ja Shaun Shaliba olivat Erasmus+ harjoittelussa Suomessa muutaman kuukauden ja pääsivät tutustumaan Xamkiin, Suomen luontoon sekä digitaalisen talouden ja pelialan mahdollisuuksiin Suomessa. Pojat osallistuivat esimerkiksi paikallisen IGDA-järjestön tapahtumiin Kotkassa ja Karhulassa, *ship Startup Festivaliin ja Assembly 2018 – tapahtumiin vapaaehtoisina sekä VR Hack –hackathoniin. Poikien päätehtävänä oli auttaa Maretarium App -projektitiimiä. He toimivat pelitestaajana ja auttoivat liiketoimintasuunnitelman suunnitelemisessa. Pelitestauksen...

Yhteistyötä ja kyberturvaalisuutta aamiaisella

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke Digiverstas järjesti Kansainvälisellä Yrittäjyysviikolla kolmannen Digiaamiaisen. Digiaamiaisella kootaan yhteen yritykset ja opiskelijat keskustelemaan ajankohtaisista aiheista aamiaisen merkeissä. Tällä kertaa aiheena oli kyberturvallisuus. Aamiaisella Kybervaliot –hankkeen projektipäällikkö kertoi osallistujille, kuinka helposti verkosta löytyy useiden yritysten hallintajärjestelmiä. Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia niitä, jotka käyttävät nettiä tai ovat siirtäneet palvelujaan esimerkiksi pilvipalveluihin. Yritysten järjestelmät...

Miten pelastaa maailma jätteeltä ja ylikulutukselta 48 tunnin aikana?

Miten tehdä kierrätyksestä ja ympäristönsuojelusta hauskaa ja innostavaa? Vastausta haettiin monialaisten opiskelijatiimien avulla ja paikallisten toimijoiden tukemana. Digiverstas järjesti viikonloppuna kierrätykseen ja kestävään kehitykseen keskittyneen WasteLess Hackathon- innovaatiotapahtuman, jossa monialaiset opiskelijatiimit kehittivät ideoita vihreämpään huomiseen. Tapahtumassa pohdittiin, miten maailman ympäristö- sekä jäteongelmat ratkaistaan hauskasti digitaalisin keinoin. Toimeksiantajat Kymenlaakson Jäte Oy, Kotkamills Oy & Goodwill Suomi...

Pitchaamisen jalo taito

Nitro Mobile AR Game Jam 20.-22.4. Kotkassa Upeassa Villa Koskenäyräässä kosken kuohuessa luotiin uusia peliominaisuuksia AR-peleihin. Nämä opiskelijoiden hienosti pitchaamat peliominaisuudet toivottavasti toteutuvat tulevissa peleissä. Jäämme innolla odottamaan, että pääsemme pelaamaan niitä. Uusien pelien ennenaikaisen paljastamisen sijaan tämä blogikirjoitus käsittelee aihetta millainen on hyvä pitchaus (elevator pitch, hissipuhe, vakuuttava lyhyt myyntipuhe). Perinteisesti hissipuhe liitetään onnekkaaseen...

Faktat

Digiverstas

01.09.2017 - 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Cursor Oy

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 348 628 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 230 048 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu