Kehittää ammattikeittiön henkilökunnan työprosesseja

Etelä-Savon maakuntaohjelman mukaan alueen keskeinen kilpailuvaltti tulevaisuudessa on ympäristövastuullisuuden lisääntyminen, mistä johtuen hankkeen avulla haluttiin lisätä alueen yrityksien liiketaloudellista kannattavuutta samalla kun vähennetään ympäristöön kohdistuvaa haitallista kuormitusta.

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena oli edistää toimintaa ammattikeittiöissä niin, että se olisi kestävän kehityksen mukaista. Ekotehokas ammattikeittiö -hankkeen tavoitteena oli kehittää ammattikeittiön henkilökunnan työprosesseja, jolloin keittiöiden energiankulutus vähenee ja tulokset näkyvät myös kustannusten pienentymisenä. Hankkeessa tutkimuskohteina olivat ammattikeittiöt: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ravitsemispalvelut, Mikkelin kaupungin ruokapalvelut sekä Anttolanhovi. Teknologiayritysten edustajia hankkeessa edusti ammattikeittiöihin ilmanvaihtoratkaisuja toimittava Jeven Oy sekä ammattikeittiölaitetoimittaja Metos Oy. Hankkeen jälkeen yksityiset sekä julkiset ravintolat ja alueen ammattikeittiöt voivat hyödyntää projektin tuloksia oman liiketoimintansa kehittämisessä. Hankkeesta saatua uutta tietoa on mahdollista levittää myös muihin ammattikeittiöihin Suomessa.

Hanke toteutettiin 1.1.2012 – 30.06.2014 ja sille on myönnettiin rahoitusta Ely-keskukselta ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Anttolanhovin tuloksista on tehty opinnäytetyö (Mamk): http://www.theseus.fi/handle/10024/68205

Mikkelin ammattikorkeakoulun e-julkaisuissa (d-sarjassa) saatavilla Energianmittausjärjestelmän hankintaopas ammattikeittiöille (kirjoittaja Teija Rautiainen): http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64221/URNISBN9789515883827.pdf?sequence=3

Yhteystiedot

Tiina Tuovinen
projektipäällikkö
p. 040 842 0505
tiina.tuovinen(at)mamk.fi

 

Faktat

Ekotehokas ammattikeittiö

01.01.2012 – 30.06.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125 290 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta