Xilver edistää eteläsavolaisten yritysten kannattavaa liiketoimintaa tukemalla ikääntyneiden huomioonottamista asiakasryhmänä erityispiirteineen.

Xilver – ikäihmiset yritysten asiakkaina -hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten yritysten kannattavaa liiketoimintaa tukemalla ikääntyneiden huomioonottamista asiakasryhmänä omine erityispiirteineen.

Iäkkäät henkilöt nähdään yhä vahvemmin taloudellisia resursseja omaavina kuluttaja-asiakkaina, joiden kulutuskysynnän kasvuun yritysten tulisi paremmin vastata. Hankkeessa lisätään yritysten tietoisuutta ikäihmisistä ainutlaatuisena asiakasryhmänä. Yrityksiä myös tuetaan ikäystävällisten ja käyttäjälähtöisten uusien toimintatapojen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja. Hankkeessa uusien tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä testataan ikäihmisillä yhteiskehittämisen toimintamallin avulla tosielämän ympäristöissä. Lisäksi tarkastellaan, miten digitaalisuudella voidaan parantaa ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tarjoajien ja kohderyhmän kohtaamista.
Hankkeessa valmistuu selkeä analyysi ja raportti siitä, minkälaista tietoa ja osaamista eteläsavolaiset palvelualan yritykset tarvitsevat senioritaloudesta ja ikäystävällisistä palveluista. Paremmin kohdentuvat palvelut ja tuotteet sekä yrityksen ikäystävällinen toiminta tukevat ikääntyvien ja ikäihmisten hyvinvointia ja aktiivisuutta, ja toiminnan liiketaloudellinen kannattavuus syntyy ikäihmisten osoittamasta lisääntyvästä kysynnästä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Sinikka Mynttinen
050 4965227
sinikka.mynttinen@xamk.fi

TKI-asiantuntija: Mervi Rajahonka
049 7551299
mervi.rajahonka@xamk.fi

 

Xilver-hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

Xilver – ikäihmiset yritysten asiakkaina

01.09.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 117 040 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet