Xilver edistää eteläsavolaisten yritysten kannattavaa liiketoimintaa tukemalla ikääntyneiden huomioonottamista asiakasryhmänä erityispiirteineen.

Xilver – ikäihmiset yritysten asiakkaina -hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten yritysten kannattavaa liiketoimintaa tukemalla ikääntyneiden huomioonottamista asiakasryhmänä omine erityispiirteineen.

Iäkkäät henkilöt nähdään yhä vahvemmin taloudellisia resursseja omaavina kuluttaja-asiakkaina, joiden kulutuskysynnän kasvuun yritysten tulisi paremmin vastata. Hankkeessa lisätään yritysten tietoisuutta ikäihmisistä ainutlaatuisena asiakasryhmänä. Yrityksiä myös tuetaan ikäystävällisten ja käyttäjälähtöisten uusien toimintatapojen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja. Hankkeessa uusien tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä testataan ikäihmisillä yhteiskehittämisen toimintamallin avulla tosielämän ympäristöissä. Lisäksi tarkastellaan, miten digitaalisuudella voidaan parantaa ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tarjoajien ja kohderyhmän kohtaamista.
Hankkeessa valmistuu selkeä analyysi ja raportti siitä, minkälaista tietoa ja osaamista eteläsavolaiset palvelualan yritykset tarvitsevat senioritaloudesta ja ikäystävällisistä palveluista. Paremmin kohdentuvat palvelut ja tuotteet sekä yrityksen ikäystävällinen toiminta tukevat ikääntyvien ja ikäihmisten hyvinvointia ja aktiivisuutta, ja toiminnan liiketaloudellinen kannattavuus syntyy ikäihmisten osoittamasta lisääntyvästä kysynnästä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Sinikka Mynttinen
050 4965227
sinikka.mynttinen@xamk.fi

TKI-asiantuntija: Mervi Rajahonka
049 7551299
mervi.rajahonka@xamk.fi

Katso tästä hankkeen ensimmäisen tietoiskutilaisuuden esitys ”Ikäihmisten kulutuskäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät”

Katso tästä hankkeen toisen tietoiskutilaisuuden esitys ”Ikäystävällinen yritys”

Katso tästä hankkeen kolmannen tietoiskutilaisuuden esitys ”Markkinointi +50-asiakkaat huomioiden”

Katso tästä hankkeen neljännen tietoiskutilaisuuden esitys ”Palveluita ikäihmisille”

 

Xilver-hankkeen tietosuojaseloste

Tietoiskutilaisuudet verkkototeutuksena (klo 15:00-16:30)

  • Ikäihmisten kulutuskäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät 26.1.2023
  • Ikäystävällinen yritys 9.2.2023
  • Miten markkinoida yli viisikymppisille? 16.3.2023
  • Mistä ikäihmiset löytävät yritysten palvelut – case Tarjoomo 26.4.2023

Lisätietoja: sinikka.mynttinen@xamk.fi

 

Valmennustyöpaja yrityksille Mikkelissä tai Pieksämäellä

  1. Ikäystävällinen yritys: käyttäjälähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilu

Mikkeli 21.2. klo 14:00-18:00

Pieksämäki 22.2. klo 13:00-17:00

2. Ikäystävällinen yritys: markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Mikkeli 28.3. klo 14:00-18:00

Pieksämäki 29.3. klo 13:00-17:00

Ennakkoilmoittautuminen sinikka.mynttinen@xamk.fi

 

Päätöstapahtuma Stellan Tähtitorilla 13.6. klo 10-12

Tapahtuman juontaa näyttelijä Risto Kopperi

Kahvilippuja Cafe Stellaan 30 ensimmäiselle.

Ajankohtaista

Yli 50-vuotiaat ovat monipuolinen markkinoinnin kohderyhmä

Perinteisesti yli 50-vuotiaita ei ole ajateltu markkinoinnin näkökulmasta kovinkaan houkuttelevana kohderyhmänä. Tilanne on muuttumassa, sillä tänä päivänä he muodostavat huomattavan osan kuluttajista ja heidän merkityksensä tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. Heidän joukossaan on yhä enemmän niitä, joilla on varallisuutta ja hyvä toimeentulo. Nuorempiin ikäryhmiin verrattuna heillä on enemmän vapaa-aikaa. Toisaalta verrattuna aiempiin samanikäisiin sukupolviin, he elävät...

Hopea on kultaa

Etelä-Savossa ihmiset ikääntyvät aivan yhtä vauhdikkaasti kuin muuallakin Suomessa – päivä kerrallaan. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on Etelä-Savossa kuitenkin maan korkein (32,5 %). Ikääntymisen kaksoishaaste – sekä eläkeikäisten suhteellisen osuuden että absoluuttisen määrän kasvu – on siis Etelä-Savossa jo nyt ajankohtainen. Toisaalta tämä haaste on myös mahdollisuus. Tuntuu kuitenkin siltä, että yritykset eivät ole täysin...

Verkkopalveluja saavutettavasti kaikille käyttäjille

Saavutettava verkkopalvelu tarkoittaa verkkopalvelua, jonka sisällöt ovat ymmärrettäviä ja helposti löydettävissä, ja jonka sisältöjä voi käyttää myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. Kun verkkosisältö on saavutettavaa, erilaiset käyttäjät otetaan hyvin huomioon ja tietoa annetaan useille aisteille. Tavoitteena on varmistaa, että erilaiset ihmiset voivat käyttää verkkopalveluja – myös he, joilla on vammoja tai toimintarajoitteita. Saavutettavuus ei ole...

Faktat

Xilver – ikäihmiset yritysten asiakkaina

01.09.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 117 040 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet