Tavoitteena uhanalaisten magneettinauhoilla ja filmeillä olevan AV-aineiston digitointi ja pysyvä säilytys.

Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKA) yhteisprojektissa pelastettiin digitoinnin avulla tuhoutumassa olevia ääni- ja videonauhoja sekä filmi- ja monimedia-aineistoja. Projektissa otettiin uraauurtava askel kohti digitaalista arkistointia.

Hankkeen kolme keskeistä toiminta-aluetta

1. Uhanalaisten magneettinauhoilla ja filmeillä olevan AV-aineiston digitointi ja pysyvä säilytys. Elkalla on monimuotoista analogista aineistoa tuhansia tunteja ja sen digitoinnilla on jo kiire ennen alkuperäisten aineistojen lopullista tuhoutumista.
2. Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanotto ja pysyvä tai pitkäaikainen säilytys.
3. Menetelmien ja koulutuksen kehittäminen digitointia ja digitaalista aineistohallintaa varten.

Hankkeessa käytettiin hyväksi Mikkelin ammattikorkeakoulun digitointi- ja tallennuslaitteita sekä sen informaatio- ja mediateknologian tietotaitoa. Tuloksia hyödynnettiin Mikkelin digitaalisessa arkistopalvelukeskuksessa.

Tekninen malli
ElkaD-projektissa luotiin menetelmät ja käytännöt AV-aineistojen, uhanalaisten ääni- ja videonauhojen, filmien ja monimedia-aineistojen digitointiin. Digitaalinen arkistomateriaali tallennettiin metatietoineen Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaaliseen arkistoon.

Toisessa vaiheessa vastaanotettiin yrityksiltä sähköisessä muodossa syntynyttä ja pysyvästi säilytettävää aineistoa. Alkujaan digitaalinen aineisto varustettiin metatiedolla ja tarvittaessa konvertoitiin.

Pioneerityötä AV-metatiedon saralla
Metadatan merkitys korostuu digitaalisen tietomäärän kasvaessa. Pitää olla tietoa tiedosta, jotta se löytyy. Hankkeessa testattiin kansalliseksi standardiksi (SFS) määritellyn Dublin Core -metatiedon soveltuvuutta AV-aineiston tallennukseen. Yksi projektin tavoite oli tuottaa standardiin lisäyksiä käytännön kokemusten kautta.

Tallennusjärjestelmä
EU-rahoitteisilla hankkeilla on Mikkeliin rakennettu sähköinen arkistoympäristö, joka koostuu varmennetusta tallennustilasta ja siihen liittyvistä ohjelmistoista.

Teknisesti järjestelmä perustuu IBM:n tallennusjärjestelmään ja Profium Oy:n toimittamaan SIR-ohjelmistoon sekä Avain Technologies Oy:n X-Suite-ohjelmistoon.

Tallennusjärjestelmään voidaan arkistoida turvallisesti yli 400 teratavua tietoa. Se tarkoittaa cd-levyiksi muutettuna yli 600.000 levyllistä.

Hankkeen loppuraportti: elkad-projektin-loppuraportti

Yhteystiedot

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

Faktat

ELKAD - arkiston erityisaineiston digitointi, tallennus ja tietoverkkopalvelu

01.01.2004 – 30.04.2006

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA)

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Opetusministeriö, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunki ja ELKA