Hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä. Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, valmistuneet, alan vaihtajat ja muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus sisältää aiheita vientiosaamisen eri osa-alueilta. Koulutus toteutetaan moduulimuotoisesti. Koulutusmoduulit muodostavat hyvän perustan vientiosaamiselle, jota opiskelijat täydentävät ja syventävät tekemällä moduulien aiheisiin liittyviä yrityslähtöisiä kehitys- ja kartoitustehtäviä.

Koulutusohjelma toteutetaan kaksi kertaa (tarkempi aikataulu sivun alaosassa):

  1. toteutus (12.3.-29.10.2020) – haku on päättynyt
  2. toteutus (12.11.2020-6.5.2021) – haku 30.10.2020 mennessä

Hae mukaan koulutukseen klikkaamalla tätä linkkiä (Webropol).

Opiskelijoiden valintakriteerit:

Koulutukseen valitaan opiskelijoita, valmistuneita ja/tai muita elintarvikealasta kiinnostuneita henkilöitä siten, että ensisijalle asetetaan hakijat, joilla on kokemusta elintarvikealasta ja/tai kiinnostusta hakeutua jatkossa elintarvikealan yrityksen palvelukseen. Korkeakoulututkintoa suorittavat ja/tai korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt priorisoidaan opiskelijavalinnassa muun koulutustaustan omaavien hakijoiden edelle.

 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.

Lisätietoja

Elina Pöllänen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Pienyrityskeskus
elina.pollanen@xamk.fi
040 1447 150

Tarja Römer-Paakkanen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi
050 0981 393

Marru Kraft
Lapin ammattikorkeakoulu
marru.kraft@lapinamk.fi
040 6146 732

Sari Alatalo
Oulun ammattikorkeakoulu
sari.alatalo@oamk.fi
040 1415 336

Elintarvikeviennin osaamiskoulutukset

 

Moduulit: 1. Toteutus: 12.3.2020-19.11.2020 2. Toteutus: 12.11.2020-6.5.2021
1. Tulevaisuuden ennakointi. Pohjatietoa elintarvikealasta. 12.-13.3.2020

 

12.-13.11.2020

 

2. Liiketoiminnan perusteita. Vientitoiminnan suunnittelu. 2.4.2020

27.8.2020

3.-4.12.2020

 

3. Henkilökohtainen myyntiosaaminen. 3.4.2020

23.4.2020

14.-15.1.2021

 

4. Asiakaslähtöinen tuotteistaminen. Kohdemarkkinoiden tuntemus. 7.5.2020

28.8.2020

11.-12.2.2021
5. Markkinointi, sis. mm. digitaalinen markkinointi ja markkinointiviestintä. 17.-18.9.2020

 

18.-19.3.2021

 

6. Sopimusoikeus. Logistiikka. 24.4.2020

8.10.2020

8.-9.4.2021
Päätöspäivä. 19.11.2020 6.5.2021

 

Varaamme oikeuden muutoksiin.

 

Ajankohtaista

Elintarvikevienti uramahdollisuutena

ELOA-hankkeen toisen pilottikoulutuksen opiskelija, Hanna-Mari Romakkaniemi Rovaniemeltä kertoo blogitekstissä ajatuksistaan Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksesta (30 op). Toinen koulutus alkoi 2.11.2020 ja kestää 6.5.2021 saakka. Elintarvikeviennin osaamiskoulutus alkoi viime vuoden puolella marraskuussa ja kolme kuudesta koulutusmoduulista ovat nyt takana. Ensimmäisissä koulutuspäivissä perehdyttiin tulevaisuuden ennakointiin Leena Jokisen johdolla sekä perustietoihin elintarvikealasta Hannu Pekkalan johdolla. Joulukuussa perehdytysvuorossa olivat liiketoiminnan perusteet...

Uusia elintarvikeviennin osaajia uunista ulos – ensimmäisen pilottikoulutuksen päätöspäivässä kuultiin hienoja vienti-caseja

Ensimmäinen ELOA-hankkeen pilottikoulutus saatiin päätökseen torstaina 19.11., kun vietettiin koulutuksen päätöspäivää. Maaliskuun puolivälissä aloittaneet opiskelijat saivat urakkansa valmiiksi ja 30 opintopisteen kokonaisuuden suoritettua. Viimeisessä kokoontumisessa päästiin kuulemaan koulutuksen aikana elintarvikealan yrityksille toteutettuja kehittämistehtäviä. Elintarvikeviennin osaamiskoulutus koostui kuudesta moduulista, jotka käsittelivät vientiosaamisen eri osa-alueita. Kehittämistehtävät keskittyivät johonkin koulutuksen teemaan, ja päätöspäivän esityksissä olikin monipuolisesti tarjolla erilaisia...

Marraskuussa alkava Elintarvikeviennin osaamiskoulutus tarjotaan koko Suomen laajuisesti

Ensimmäisen, koronarajoitusten takia digitaalisesti toteutetun Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen positiivinen ja innostunut palaute on rohkaissut järjestämään myös toisen toteutuksen kokonaan verkon välityksellä. Epävarmuus kokoontumisen ja lähiopetuksen mahdollisuudesta käännettiin tilaisuudeksi suunnitella ja organisoida vieläkin toimivampi ja hedelmällisempi etätoteutus. Näin ollen 12.11.2020 – 6.5.2021 järjestettävään koulutukseen voi hakea mistä Suomen kolkasta tahansa. Toiveena oli, että toinen koulutus voitaisiin järjestää...

Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen osallistujilta kiitosta – ”Kouluttajien korkea taso on ollut spot on!”

ELOA-hankkeen ensimmäinen, keväällä alkanut Elintarvikeviennin osaamiskoulutus on edennyt loppusuoralle. 30 opintopisteen kokonaisuuden sisältö on suunniteltu Elintarvikeviennin osaaja -hankkeen hyvien kokemusten pohjalta ja se antaa kattavan perustan erilaisissa alan vientitehtävissä toimimiselle. Mukaan ovat voineet hakea opiskelijat, alan vaihtajat sekä muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt. Suurin osa koulutuksen osallistujista on ammattikorkeakouluopiskelijoita (Haaga-Helia ja Xamk), mutta mukana on myös...

Elintarvikevienti tarvitsee osaajia!

Suomen elintarvikealan yrityksissä on liian vähän vientiosaamista ja ala tarvitsee lisää viennin ammattilaisia. Xamkin koordinoima ja Haaga-Helian, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä toteuttama Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 opintopistettä) vastaa tähän elinkeinoelämän esille tuomaan kehittämistarpeeseen. Moduulimuotoinen koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisesti tietoa elintarvikealasta sekä liiketoiminnasta kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa elintarvikealan pk-yritysten ja niiden henkilöstön...

Faktat

ELOA - Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun

01.09.2019 - 31.07.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 360 080 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö