Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen - uudistettuun kulttuurilakiin perustuva kehittämistehtävä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on OKM-rahoitteinen, alueellinen kehittämistehtävä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa. Kehittämistehtävä toteutuu kahden vuoden aikana ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Toiminta perustuu keväällä 2019 uudistettuun kuntien kulttuurilakiin.

Tietosuojaseloste

 

KULTTUURIA PÄÄTÖKSENTEKOON!

 

Kulttuuria päätöksentekoon

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella toimiva kulttuurin kehittämistehtävä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen on yhdessä Kaakon taiteen kehittämistehtävän ja Kymenlaakson & Etelä-Karjalan kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa laatinut tulevien kunnallisvaalien ajaksi omat vaaliteesit.
Teesit voi ottaa käyttöön kuka vain ne omaksi kokee – allekirjoitustoiveena #kulttuuriapäätöksentekoon

Kulttuuri on oikeus
Kulttuuri on kaikkien kuntalaisten peruspalvelu. Taide ja kulttuuri antaa asukkaille elämyksiä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää elämää.

Lähikulttuuri rakentuu täällä
Lähikulttuuri on oman paikkakunnan kulttuuritoimijoiden – kunnan, taide- ja kulttuurilaitosten, järjestöjen, taiteilijoiden ja yrittäjien tuottamaa. Monialainen yhteistyö synnyttää omaleimaista ja voimakasta kulttuuria. Elinikäinen kulttuurikasvatus rakentaa kuntalaisten hyvinvointia ja avaa omien juurien ja kulttuuriperinnön ymmärtämistä. Paikallinen kulttuuri on yhteinen asia.

Kulttuuristaan alue tunnetaan
Korkeatasoinen kulttuuri ja taide luo maakunnan ja kuntien pito-, veto- ja elinvoimaa. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat aluekehittämiseen, elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön, matkailuun sekä hyvinvointiin. Kulttuurin kansainvälinen ulottuvuus vahvistaa sen laaja-alaista vaikuttavuutta. Kulttuuri on kilpailutekijä ja tuloerä.

Teesien taustalla on vuonna 2019 uudistettu laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Lain tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuudet luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Laki määrittelee kunnan tehtävät ja rohkaisee niitä rajoja ylittävään yhteistyöhön niin kunnan sisällä kuin muutoinkin. Kunnan tulee myös luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on uudistettuun kulttuurilakiin pohjaava alueellinen kehittämistehtävä, jonka toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Kaakon taiteen kehittämistehtävä keskittyy luomaan edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle Etelä-Karjalan kunnissa.

Kymenlaakson vaalimateriaalit täältä:
https://drive.google.com/drive/folders/1_ap4mN7HN_r1_YtbLccTuz-iLJsdmFCU?usp=sharing
Etelä-Karjalan vaalimateriaalit täältä:
https://drive.google.com/drive/folders/1noxYA9FRglCHqGowaLP9MLWngQLlsKXq?usp=sharing

KULTTUURIN TEAVIISARI

Kulttuuritoiminta on yksi osa-alue hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruu toteutetaan keväällä 2021 toisen kerran. Tiedonkeruulomaketta on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kunta-asiantuntijoiden kanssa. Tiedonkeruun tulokset päivitetään TEAviisariin syksyllä 2021. Kulttuurin TEAviisarista löytyy lisätietoa osoitteesta www.teaviisari.fi/kulttuuri.

Tanja Pulkka opiskelee dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.  Videosarja on osa Tanjan opinnäytetyötä. Opinnäytteen tilaaja on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä. Videoilla Tanja käy tiiviisti läpi, mitä on tiedolla johtaminen ja miten TEAviisaria voi hyödyntää kunnan kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

Tervetuloa mukaan!

Video 1. Kulttuurin TEAviisari johdanto. 
Video 2. Tiedon hakeminen.
Video 3. Tiedon vertailu.
Video 4. Tiedon hyödyntäminen.
Video 5. Tiedon hyödyntäminen jatkuu.
Video 6. Tiedonkeruuseen valmistautuminen. 

#eloailoa #xamk #luovaxamk #labfinland #okmfi #thl #teaviisari #kulttuuri #opinnäytetyö

JULKAISUT

 

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kulttuurin kehittämistehtävän julkaisut. Julkaisut löytyvät oheisten linkkien takaa sähköisinä pdf-versioina.

100 leikkiä on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry:n yhteistyö. Julkaisu on lähetetty syysloman aikoihin molempien maakuntien päiväkoteihin ja kouluihin. (https://www.theseus.fi/handle/10024/345564)

Kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koposen opinnäytteen pohjalta tehty opas Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle. Opas käsittelee tilaustöissä huomioitavia asioita taiteilijan näkökulmasta. Se on jaettu aihe- ja aika-alueisiin ennen tilaustyöstä sopimista, työskentelyn aikana ja teoksen luovutuksen jälkeen. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-273-3)

Tapahtumajärjestäjän opas on tarkoitettu erilaisten ja erikokoisten tapahtumien järjestäjille avuksi organisointiin ja lupakäytänteisiin. Oppaan sisällön on koonnut kulttuuri-, ohjelma-, tapahtuma- ja luontopalveluja tarjoava pitkän linjan tapahtuma-alan toimija Virve Niiranen / CreativeKaiku. Oppaan tuotanto Eloa iloa yhdessä Kaakon taiteen kehittämistehtävän kanssa. Kaakon taiteen kehittämistehtävä keskittyy luomaan edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle Etelä-Karjalan kunnissa. (https://www.theseus.fi/handle/10024/354583)

Tulossa opassarjaan 2021
*Digiosaamisen perusteita taide- ja kulttuuritapahtumien rajapinnassa
*Rahapuhetta taide-, kulttuuri- ja tapahtumatuotannoista

 

LYHYTKOULUTUKSET

 

Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveysalan työtä – kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutukset

Koulutuksissa tutustutaan taiteen ja kulttuurin merkitykseen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä puheenvuorojen että kokemuksellisten taidetehtävien avulla. 

Jo toteutuneet…
*Mitä on kulttuurihyvinvointi -yleiskatsaus ma 29.3.2021 klo 13-15.30
*Kulttuurihyvinvoinnin kohderyhmänä lapset, nuoret ja perheet ti 30.3.2021 klo 9-11.30
*Kulttuurinen vanhustyö ti 30.3.2021 klo 13-15.30
*Kulttuurihyvinvoinnin kohderyhmänä aikuisten sosiaali- ja työelämäpalvelut ke 31.3.2021 klo 9-11.30
*Kokemustoiminta taiteen ja kulttuurin keinoin ke 31.3.2021 klo 13-15.30

Lämmin kiitos puhujille ja osallistujille!

Kulttuurihyvinvoinnin kohderyhmänä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat to 15.4.2021 klo 13-15.30
klo 13-13.15 Taidealoitus ja tervetuloa
klo 13.15-13.35 Mielenterveys, päihteet ja korona-aika
klo 13.35-13.45 Ote Kaakon musiikkiteatterin esityksestä Aivan kuka tahansa meistä, runoja ja ajatuksia sekä musiikkia mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitotyöstä. Psykiatrinen sh Minna Suomi, esityksen ohjaus Keijo Kumanto
klo 13.45-14.05 Paula, Matti ja Jere eli miten taide- ja kulttuuri voi kulkea mukana miepä-palvelupoluissa? Piia Kleimola esittelee, kommentit Heli Kainulainen (Kymsote) ja Miia Kurttila (Kakspy)
klo 14.05-14.15 Biotauko, tauon aikana otteita valokuvanäyttelystä Kun aina ei ole sanoja
klo 14.15-14.30 Kulttuurilla osallisuutta eli ammattitaiteilijoiden ohjaamaa taide- ja kulttuuritoimintaa, Tuija Kivikko, Parik Kouvola
klo 14.30-14.45 Mielessä voimaa – kokemuksellista Forum -teatteria kokemusasiantuntijoille, kuntoutujille ja heidän läheisilleen -toimintamallista kertomassa Kakspy ry:n LOV ME – hankkeesta Katriina Nuutinen ja kokemusasiantuntija Mari Nieminen
klo 14.45-15 Kulttuurihyvinvointi asumispalveluyksikössä eli Rautakorven filosofia, yrittäjä, kulttuurihyvinvoinnin YAMK -opiskelija Tiina Peltola
klo 15-15.15 Miten taide- ja kulttuuritoimintaa voi soveltaa omassa työssä
klo 15.15-15.25 Aivan kuka tahansa meistä -esityksestä toinen ote
klo 15.25-15.30 Loppuyhteenveto, jatkotoiveet, kiitos

 

Lyhytkoulutuksiin ilmoittautuminen päättyi 21.3.2021. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki valittuihin lyhytkoulutuksiin viikon 12 aikana. Koulutukset ovat maksuttomia.

Kenelle? Lyhytkoulutukset on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, johtajille, kehittäjille sekä alan opettajille ja opiskelijoille, kulttuurihyvinvoinnin äärellä toimiville taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Koulutusten toteutus: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Taikusydän alueverkostot yhdessä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän kanssa. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Piia Kleimola, puh. 0405488016, piia.kleimola@toimintavoima.fi tai piia.kleimola@xamk.fi

Lisätietoja

Piia Kleimola
Projektipäällikkö
050 305 9392
piia.kleimola@xamk.fi

KIRJOITTAJAKUTSU

KIRJOITTAJAKUTSU 1/2021 – TAIDETUTKAN TEEMANA TAIDE JA KULTTUURI KUNNISSA

Kevään 2021 Taidetutka-verkkolehden teemana on taide ja kulttuuri kunnissa ja kuntien päätöksenteossa. Lehden kahdeksannen numeron  päätoimittajana toimii Piia Kleimola, joka työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla projektipäällikkönä kuntien kulttuuritoimintalakiin pohjautuvassa kehittämistehtävässä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen. Kehittämistehtävä toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Taidetutka kutsuu kirjoittajia osallistumaan kevään 2021 numeron tekemiseen. Lähetä juttuehdotuksestasi lyhyt kuvaus (max 3000 merkkiä sisältäen välilyönnit) osoitteeseen taidetutka(at)gmail.com 6.4.2021 mennessä. Tieto tulevaan lehteen valikoiduista kirjoituksista ilmoitetaan 12.4.2021 mennessä. Jutun ensimmäisen version tulee olla valmiina 10.5.2021 ja lopullisen version 30.5.2021. Lehti ilmestyy viikolla 24. Vuonna 2020 Taidetutkan sivuilla vieraili lähes 13 000 lukijaa.

Lehden teemasta

Taide ja kulttuuri kunnissa ja kuntien päätöksenteossa -teema haastaa pohtimaan taiteen ja kulttuurin näkökulmia ja uusia mahdollisuuksia erikokoisissa kunnissa. Teema on erityisen ajankohtainen kesäkuun kuntavaalien sekä hiljattain uudistetun kuntien kulttuuritoimintalain johdosta. Miten kunta voi edistää kulttuuria ja taidetta osana yhteistä hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa? Mitä kaikkea taide- ja kulttuurialan ammattilaiset nykyään tekevät kunnassa? Miten monipuolista on kulttuuripalveluiden yhteistyö muiden kunnan toimialojen, järjestöjen ja ammattitaiteilijoiden kanssa? Mitä tehdään eri puolilla Suomea käynnissä olevissa kuntien kulttuuritoimintalakiin pohjaavissa kehittämistehtävissä? Miten investoinnit taiteeseen ja kulttuuriin rakentavat kuntien vetovoimaa? Miten tapahtumat tai taiteellinen toiminta elähdyttävät, rikastuttavat ja houkuttelevat osallistumaan? Entä miten koronapandemian aiheuttama poikkeustila on korostanut taiteen ja kulttuurin merkitystä kunnissa?

http://taidetutka.fi/kirjoittajalle/

Ajankohtaista

Kestävä kehitys ja taiteen perusopetus

Kestävä kehitys ja taiteen perusopetus Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta, joka tapahtuu koulun ulkopuolella. Opetus noudattaa tiettyjä opetussuunnitelmia. Vuoden 2017 opetussuunnitelmaan sisältyivät taiteenaloina arkkitehtuuri, kuvataide, käsityöt, mediataide, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taiteen perusopetus mahdollistaa itseilmaisun ja edistää valmiuksia hakeutua taidealojen koulutukseen. Taiteen perusopetus huomioi myös kestävän kehityksen eri...

Harrastamisen keskeytyminen uhka lasten ja perheiden hyvinvoinnille

Koronapandemia on hankaloittanut kaikenikäisten harrastustoimintaa. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla harrastuksen keskeytyminen lisää riskiä lopettaa harrastus kokonaan. Harrastaminen tukee tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä, vähentää ja ehkäisee syrjäytymistä sekä edistää yhdenvertaisuutta.  Haanpään (2019) mukaan harrastamattomuus on nuorten kohdalla yksi suuri syrjäytymiskehityksen riskitekijä. Etänä toteuttavat harrastukset eivät välttämättä tavoita lapsia ja nuoria. Lapsen ohjatun harrastuksen keskeytyessä harrastamisen...

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta – miksi siitä pitäisi kiinnostua

Plääh, lakitekstiä! Ketä kiinnostaa? Lain kuntien kulttuuritoiminnasta tulisi kiinnostaa kaikkia, sillä se velvoittaa kuntia tarjoamaan palveluita, jotka vaikuttavat asukkaidensa hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Uudistunut laki, kavereiden kesken kuntien kulttuurilaki, tuli voimaan vuonna 2019. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. No entä...

Historia ja muisti maisemissa

Mitä ja miksi muistamme, mitä siitä kollektiivisesti näytämme? Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -kehitystehtävän joulukuun teemana on historia ja muisti. Teemaan liittyvä artikkeli Menneisyyden merkitykset maisemissa – muutos ja muistaminen on julkaistu Xamkin verkkolehti Nextissä. Käy lukemassa juttu tämän linkin takaa! Ja Facebook-sivulta löytyy puolestaan paikallishistorian henkilöitä ja tarinoita esittelevä joulukalenteri. Hyvää joulun aikaa kaikille!   Laura...

Etätyöpäiväni murmelina eli Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kuulumisia

Päiväni murmelina elokuvassa Bill Murrayn näyttelemä päähenkilö Phil Connors herää joka aamu samaan päivään amerikkalaisessa pikkukaupungissa, jossa hän on televisiouutisryhmänsä kanssa tekemässä juttua kaupungin vuosittaisesta murmelipäivästä. Kaikki tapahtumat alkavat toistua päivä päivältä samanlaisina. Vain Connorsin omat reaktiot tapahtumiin muuttuvat päivien myötä. Aloitin Eloa ja iloa kehittämistehtävän projektipäällikkönä 1.2.2020. Koronan rajoittaessa kohtaamisia on tehtävän toteutus tarkoittanut...

Faktat

Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen. Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 900 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 114 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus