Opiskelijoiden opinnoista työelämään -siirtymän tukeminen sekä työllistymisen edistäminen yamk-opiskelijoiden ja alumnien mentoroinnin avulla

tavoitteet

Päätavoite: Valmistuvien perustutkinto-opiskelijoiden opinnoista työelämään -siirtymävaiheen tukeminen sekä työllistymisen edistyminen yamk-opiskelijoiden ja alumnien toteuttaman mentoroinnin avulla.
Alatavoitteet:

1. Hankkeessa luodaan ammattikorkeakoulujen käyttöön toimivia ja vaikuttavia mentorointimalleja, joiden vaikuttavuus arvioidaan.
2. Luodaan aikaisempien e-mentoroinnin koulutusten pohjalta mentorointiin valmiudet antava koulutus, jokaon soveltuvin osin siirrettävissä muihin amkeihin.
3. Kehitetään pelillisyyden hyödyntämismahdollisuuksia mentoroinnissa tavoitteena motivaation kasvattaminen mentoroinnin prosessien läpikäymiseen ja sekä mentorointiin käytettävien työkalujen (sähköisten ja analogisten) lisääntynyt käyttö.
4. Arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta sekä mallinnetaan ja jaetaan sen aikana kerättyjä hyviä käytänteitä

toimenpiteet

Toimivan mentorointikoulutuksen suunnittelu (konkreettiset toimintamallit ja pedagogis-tekniset ratkaisut) olemassa-olevan tiedon ja tässä hankkeessa kartoitettujen tarpeiden pohjalta. Em. suunnitelman pohjalta kaikissa kolmessa amk:ssa pilottimentoreiden kouluttaminen yamk-opiskelijoiden ja alumnien joukosta sekä pilottiaktoreiden kouluttaminen perustutkinto-opiskelijoista

Kehitetään mentoroinnissa käytettäviä vuorovaikutteisia digitaalisia välineitä, sosiaalisen median käyttöä sekä pelillisiä menetelmiä. Hankkeen tuloksista tehdään julkaisuja, järjestetään avoin seminaari ja hankkeen tuloksia jaetaan kansainvälisellä tasolla.

tulokset

Raportti mentoroinnin lähtötilanteesta sekä sen tarpeesta. Hankkeen aikana toteutettavat mentoroinnin koulutusmallit sekä mentorointimallit, jotka ovat hyödynnettävissä jatkossakin.
Mukana olevissa amkeissa koulutetaan vähintään 30 mentoria hankkeen aikana.Pilottiryhmiä toteutetaan vähintään yksi jokaisessa mukana olevassa ammattikorkeakoulussa.
Ehdotus vuorovaikutteisten digitaalisten välineiden ja sosiaalisen median käytöstä mentoroinnin tukena. Ehdotuksia pelillisten menetelmien hyödyntämisessä osana myös muiden työpakettien tuottamia prosesseja.
Julkaisuja, seminaari, tiedon jakaminen ja verkostoituminen

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirpa Ala-Tommola, 044 702 8478, sirpa.ala-tommola@xamk.fi

Faktat

eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa

01.08.2015 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kajaanin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 352 158 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 364 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)