Tavoitteena oli kehittää maaseutuyrittäjien viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja

Hankkeen tavoitteena oli myös tehostaa tiedottamista maaseutuammateista ja maaseutuyrittäjyydestä. Hankkeen tarjoaman koulutuksen kautta yrittäjillä oli mahdollisuus saada monipuolista osaamista, kehittää yrityksensä viestintää ja markkinointia sekä nostaa yrityksensä tunnettuutta alueella. Hankkeen aikana oli tarkoitus koulutuksen ja pilotoinnin kautta kehittää eteläsavolaisista maaseutuyrityksistä innostavia oppimisympäristöjä maakunnan nuorille sekä luoda malli maatiloilla oppimiselle, maaseudun tiedotustoiminnalle ja koulujen työelämäyhteistyölle.

Etelä-Savoon oli tarkoitua syntyä n. 10 ammattitaitoisten maaseutuyrittäjien omistamaa oppimismaatilaa, joilla lapset ja nuoret pääsevät konkreettisesti kokemaan maaseudun elämää, saavat käytännön kokemuksia maaseutuammateista ja innostuvat yrittäjyydestä.

Hankkeessa tehtyä materiaalia

Miten jatkat maaseututiedotusta hankkeen jälkeen? Hankkeen julkaisu:  20804_emma_2013_paattoesite

Yhteystiedot

Marita Mattila
projektipäällikkö
p. 050 312 5094
marita.mattila(at)mamk.fi

 

Faktat

Emma-hanke

01.09.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 77 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta