Ehkäistä lasten ja nuorten päihdekokeiluja sekä lisätä vanhempien ja muiden toimijoiden kykyä ehkäistä lasten ja nuorten päihdekokeiluja

Hankkeen tavoitteet:

  • Ehkäistä alueen lasten ja nuorten päihdekokeiluja
  • Lisätä vanhempien ja alueen toimijoiden kykyä ehkäistä lasten ja nuorten päihdekokeiluja ja osaamista varhaiseen puuttumiseen liittyen
  • Tukea eri toimijoiden verkostoitumista ja lisätä yhteistä vastuuta
  • Tuottaa arviointitietoa, luoda ehkäisevän huumetyön toteuttamista asuinalueyhteisöissä kuvaava toimintamalli ja levittää sitä alueellisesti.

 

Hankkeen julkaisu: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja opetuksen lähentäminen – Pedagogiset haasteet ja opettajan työn muutos

Faktat

Ennaltaehkäisevää huumetyötä asuinalueyhteisöissä

01.03.2005 – 30.04.2006

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Asiasanat