Luomuviljely voi auttaa vähentämään maatalouden aiheuttamaa haittaa ympäristölle

Maatalous on yksi merkittävimmistä Itämeren ravinnekuormituksen aiheuttajista. Toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi maaseudulta ja maataloudesta eivät kaikilta osin ole olleet tehokkaita. Efsoa-hanke etsii työkaluja maatalouden ympäristölle ja vesistöille aiheuttamien haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Luomuviljely voisi olla yksi mahdollinen ratkaisu, se on ympäristöystävällistä ja mahdollistaa ravinteiden tehokkaamman käytön. Lisäksi se tukee luonnon monimuotoisuutta sekä hiili- ja typpivarastojen kasvua viljelymaassa.

 

Hankkeen erityiset tavoitteet:

  1. Kilpailukykyisen, ympäristöystävällisen luomutuotannon kehittämisen tukeminen.
  2. Luomutuotannon ympäristövaikutusten monitorointi.
  3. Luomutuotannon edistäminen tiedotuksen avulla.

 

Hankkeen tulokset auttavat tukemaan Etelä-Savon alueen ympäristön  ja vesistöjen hyvää tilaa.

 

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Tuija Ranta-Korhonen

tuija.ranta-korhonen(at)xamk.fi

Faktat

Environmentally Friendly Smart Organic Agriculture - EFSOA

01.03.2020 – 31.08.2022

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (Luke), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 363 190 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 120 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama