Tavoitteena oli tuotekohtaisen jäljitettävyyden parantaminen elektroniikkateollisuudessa.

Radiotaajuista etätunnistustekniikkaa (Radio frequency identification, RFID) voidaan käyttää kohteiden automaattiseen tunnistamiseen radioaaltojen avulla, ja sitä on pidetty lupaavana teknologiana tuotteiden ja puolivalmisteiden tunnistamiseen ja hallintaan myös kappaletavaratuotannossa. RFID-tekniikkaa on käytetty teollisuudessa monenlaisissa sovelluksissa yksinkertaisista tunnistusratkaisuista aina monimutkaisiin tuotteiden jakeluketjujen hallintajärjestelmiin. ERFID-projektin (Elektroniikkatuotteen elinkaaren kattava jäljitettävyys ja tiedonhallinta RFID-tekniikan avulla) tavoitteena oli tuotekohtaisen jäljitettävyyden parantaminen elektroniikkateollisuudessa kyseisen tekniikan avulla.

Koska tuotteen elinkaari käsittää suunnittelun, tuotannon, jakelun, käytön ja käytöstä poistamisen, hankkeessa saavutettujen tulosten vaikuttavuus on kaksitahoinen: 1) saavutettiin kokemuksia RFID-tekniikan soveltuvuudesta erilaisten elektroniikan tuotantoprosessien hallinnan parantamisessa, ja 2) luotiin ideoita RFID-tekniikan käytöstä elektroniikkatuotteen elinkaaren kattavan tiedonhallinnan apuvälineenä ja selvitettiin sen soveltuvuutta siihen.

Tulokset

Tulosten saavuttamiseksi sekä tehtiin käytännönläheistä testausta ja luotiin testiympäristöjä että käytiin läpi jo olemassa olevaa tutkimusmateriaalia. Käytännön testejä tehtiin sekä laboratorio-olosuhteissa että todellisissa tuotantoympäristöissä, jotta saatiin mahdollisimman paljon käytännön kokemuksia tekniikan soveltuvuudesta erilaisiin tunnistussovelluksiin tuotannossa ja elinkaaren aikana. Tutkimuksen tulokset ovat lupaavia ja ne osoittavat, että RFID-tekniikalla on potentiaalia toimia tuotannon tehostajana ja elinkaarisovellusten pohjana, mutta tutkimuksessa tulivat hyvin esille myös tekniikan asettamat rajoitteet ja seikat, jotka täytyy huomioida kun sitä ollaan ottamassa käyttöön.

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista onkin se, että kunnollinen testausjakso on aina järjestettävä ennen RFID-tekniikan integroimasta tuotantoon. Raportissa käydään läpi myös muita tärkeitä seikkoja, jotka on huomioitava otettaessa tekniikkaa käyttöön teollisuudessa, sekä myös ajatuksia RFID:n käytöstä elinkaarisovellusten ydinteknologiana.

Yhteystiedot

Elina Havia
tutkimuspäällikkö
p. 050 461 5572
elina.havia(at)mamk.fi

 

Faktat

Erfid - Elektroniikkatuotteen elinkaaren kattava jäljitettävyys ja tiedonhankinta RFID-tekniikan avulla

01.04.2013 – 31.12.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Tekes

Asiasanat