Hankkeessa kehitettiin maatalous-, metsä- ja elintarvikealojen yrityksistä innostavia oppimisympäristöjä.

Eteläsavolaisella maaseudulla opitaan oli jatkoa Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla eli EMMA-hankkeelle.

Tavoitteena oli, että Etelä-Savoon syntyy n. 10 ammattitaitoisten maaseutuyrittäjien omistamaa oppimismaatilaa, joilla lapset ja nuoret pääsevät konkreettisesti kokemaan maaseudun elämää, saavat käytännön kokemuksia maaseutuammateista ja innostuvat yrittäjyydestä.

Yritysten toiminta monipuolistui ja toiminnan laatu kasvoi koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja hyödyntämällä.

Yrittäjien tiedotus- ja viestintäosaaminen kasvoi, ja yrittäjät pystyvät markkinoimaan yritystensä toimintaa entistä tehokkaammin.

Yrittäjät saivat kontaktipinnan alueen oppilaitosten nuoriin, mikä paransi yritysten rekrytointimahdollisuuksia ja nuorten mahdollisuuksia työllistyä alueen yrityksiin.

Muodostettiin yhteistyöverkosto oppilaitosten ja maaseutuyritysten välille. Tarkoitusena oli, että maaseutuyrittäjät ja koulujen yhteyshenkilöt ylläpitävät ja toteuttavat hankkeessa kehitettyä toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen.

Opas maaseudun yrittäjille

Yhteystiedot

Sonja Miettinen
projektipäällikkö
p. 040 652 9268
sonja.miettinen(at)mamk.fi

Faktat

Eteläsavolaisella maatilalla opitaan (EMMA 2)

01.09.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Asiasanat