Tavoitteena ruokamatkailuun ja sen kehittämiseen liittyvän tiedon levittäminen.

Hanke toteutettiin vuosina 2013 ja 2014. Hankkeen tavoitteena oli tiedotuksen avulla
• nostaa tietoisuutta ruokamatkailun mahdollisuuksista osana Etelä-Savon matkailun kenttää
• luoda ja vahvistaa alueellista ruokamatkailukulttuuria
• lisätä ruokamatkailusta kiinnostuneiden maaseutumatkailuyritysten verkottumista ja yhteistyötä alueella, valtakunnallisesti
• edistää ja vahvistaa ruokamatkailuyrittäjyyttä
• lisätä kuluttajien ja turistien tietoisuutta alueen ruokamatkailuyrityksistä
• lisätä alueen kiinnostavuutta ruokamatkailukohteena
• tuoda ideoita ja tietoa ruokamatkailutuotteiden tuotekehitykseen
• lisätä ymmärrystä oman alueen vahvuuksista ruokamatkailussa

Mistä elämyksellinen ruokamatka syntyy? Katso video!

Vinkkejä ruokamatkailun kehittämiseen Etelä-Savossa -kirja on julkaistu

Ruokamatkalle Etelä-Savoon – vinkkejä palvelujen kehittämiseen -kirja kokoaa yhteen ruokamatkailun kehittämisessä keskeiset aihealueet. Kirja on tarkoitettu ruokapalveluja tarjoaville maaseutumatkailuyrityksille ruokamatkailun kehittämisen tueksi. Siitä löytyy hyödyllistä tietoa myös muille ruokapalveluyrittäjille.

Ruokamatkalle Etelä-Savoon – vinkkejä palvelujen kehittämiseen -kirjaan on koottu tietoa Etelä-Savon erityispiirteistä ruokamatkailun kehittämisessä. Kirjassa kerrotaan, mistä syntyy elämys ruokailuun, miten ruokamatkailua ja yritystoimintaa voi kehittää ja markkinoida tarinoiden avulla. Hankkeen toimenpiteissä ovat olleet mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Restonomiopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat opintoihinsa liittyen Elämyksellisen keittotarjoilu -tapahtuman, jonka herkulliset reseptit ja ideoinnin vaiheet lehtori Eeva Koljonen on koonnut kirjaan. Eevan esittelemää tuotekehitysprosessia voi helposti hyödyntää ruokapalvelujen ideoinnissa ja kehittämisessä.

Kehityspäällikkö Terho Hook Matkailun edistämiskeskuksesta kertoo, millaisia ovat ruokamatkailun kansainväliset asiakkaat ja miten heille voisi markkinoida ruokamatkailua. Elintarviketurvallisuuden asiantuntija, ympäristöteknologian lehtori Mari Järvenmäki kertoo Turvallisesti ruokaa luonnossa -artikkelissa, mitä tulisi huomioida valmistettaessa ruokaa luonnossa. Julkaisussa alan asiantuntijoiden tekstejä tukevat havainnolliset yritysesimerkit käsiteltävinä olevista aiheista. Nettiversioon kirjasta pääset tutustumaan tästä

Yhteystiedot

Taina Harmoinen
projektipäällikkö
p. 040 662 5560
taina.harmoinen(at)mamk.fi

Faktat

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

01.01.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 162 109 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Asiasanat